Aktuelt fra Norges Råfisklag

27. sep. 2021
Fisknytt uke 38

Årets første høststorm førte til vanskelige driftsforhold for kystflåten midtveis forrige uke. I Finnmark dreier leveransene seg om torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Lengre sør holder fangstene av taskekrabbe i Lofoten-Nordmøre seg godt, og for Trøndelag og Nordmøre er mange opptatt med leppefisk. Forrige uke var det en oppsving i omsetningen av sjøfryst råstoff, der nær 3.000 tonn reke stod for halvparten av verdien.

20. sep. 2021
Fisknytt uke 37

For andre uken på rad var omsetningen økende, og norske fartøy har nå passert omsetningstallene for fjoråret med god margin. Det var betydelig økning i omsetningen av sjøfryst sjømat, der seien troner på toppen som vanligvis besittes av torsken. Det var en nedgang i omsetningen av fersk sjømat, deriblant for torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Nedgangen kan også tilskrives at 2. periode av direktefisket etter blåkveite stoppet forrige torsdag, 16. september.

16. sep. 2021
Høstens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 15. september 2021 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Partene diskuterte fiskerikriminalitet i næringen i møtet og ønsker å signalisere til myndighetene at fysiske kontroller og tilstedeværelse ved landing av fangster må prioriteres framover.

13. sep. 2021
Fisknytt uke 36

Stabile værforhold forrige uke førte til økt aktivitet og økte leveranser av fisk og skalldyr fra kystflåten, spesielt i Finnmark. Siden det for tiden leveres lave kvantum av blåkveite, fortsetter den andre perioden av direktefisket også denne uka. Leveransene fra havflåten domineres av sjøfryst torsk, hyse og sei.

10. sep. 2021
Råfisklaget støtter deltagelse på strandryddedugnaden

Råfisklaget har gjennom mange år vært med i kampen mot søppel i havet, og FNs klimarapport som nylig ble publisert viser at klima og miljø bør stå enda høyere på agendaen. Derfor gir vi økonomisk støtte til å delta på Norges største ryddedugnad – Strandryddeuka.

06. sep. 2021
Fisknytt uke 35

Selv om aktiviteten i fiskeriene er lavere enn uka før, er den såpass høy at totalomsetningen for norske fartøy fortsetter å ta inn på fjoråret. Det er fremfor alt leveranser av sjøfryst fisk og skalldyr som er årsaken til at avstanden til fjoråret nå er redusert til 52 millioner kroner. Høstlig ruskevær la en demper på det mer kystnære fisket etter torsk, blåkveite, hyse, sei og kongekrabbe. Særlig blåkveitefisket ble rammet, og årets periodekvote har dermed enda til gode å bli oppfisket.

30. aug. 2021
Fisknytt uke 34

Leveransene av sjøfryst råstoff bidrar betydelig til ukeomsetningen forrige uke. Hele 143 av totalt 230 millioner kroner kommer fra omsetningen av sjøfryst råstoff. Leveransene av frosset reke er en betydelig bidragsyter med 89 millioner kroner av totalen. Dette bidrar til at omsetningen fra norske fartøy tar betydelig innpå fjorårets omsetning. Ellers økte leveransene av notsei til en nær dobling fra uka før, samt fine bidrag fra kongekrabbe, taskekrabbe, kystrekefangster og leppefisk i sør.

23. aug. 2021
Fisknytt uke 33

Etter tre uker på rad med økende omsetning var forrige uke den første med redusert omsetning. Omsetningstallene for ferskt råstoff viser at blåkveitefisket har roet seg betydelig ned sammenlignet med første uke av fisket, men det er fortsatt grei aktivitet. Det var også en reduksjon i fangstene av sei. Snurrevad overtar som største fangstredskap. For sjøfryst sjømat viser tallene også en liten nedgang fra uka før. Det var størst omsetning av torsk, etterfulgt av snabeluer.

16. aug. 2021
Fisknytt uke 32

Omsetningstallene økte for tredje uke på rad og passerte 200 mill kroner forrige uke. 2. periode av blåkveitefisket for kystflåten er godt i gang, og tallene viser god aktivitet. Notseien er en betydelig bidragsyter til aktiviteten i Vest-Finnmark og Troms, samtidig har kongekrabbe økning fra forrige uke og holder posisjonen med høyest omsetningsverdi i Øst-Finnmark. Omsetningen av sjøfryst sjømat har en tredobling av verdien fra uken før og er dermed en viktig bidragsyter til omsetningstallene.

09. aug. 2021
Fisknytt uke 31

Fiskeriene våkner til etter ferien, og omsetningen øker enda et hakk fra den foreløpige bunnoteringen i uke 29. Økningen kommer i hovedsak på fersk fisk. Langs kysten er det kongekrabbe som bidrar mest i Øst-Finnmark, tett fulgt av torsk. I Vest-Finnmark og Troms er det notseien som dominerer, og der har det vært en betydelig økning de siste to ukene. Lengre sør er det taskekrabbe, breiflabb og leppefisk som drar opp. På frossen fisk er det størst landinger av reke.

02. aug. 2021
Fisknytt uke 30

Aktiviteten i fiskeriene var i forrige uke mer tilbake til normalen for årstiden, med størst trykk i Finnmark. En beskjeden andel av kystflåten leverte en herlig blanding av kongekrabbe, torsk, hyse og sei. Også i Vesterålen ble det levert en fangst - etter to uker uten. Lengre sørover langs kysten fanges det for tiden taskekrabbe.

26. jul. 2021
Fisknytt uke 29

Med den dårligste ukeomsetning hittil i år fastslår vi at fiskeriene er i sommermodus langs det meste av kysten - selv om kaldvær og vind minner mer om høst enn sommer. Det var kun leveransene av fersk hyse som tok seg litt opp. Utrolig nok var det andre uka på rad der ingen villfanget sjømat ble levert fersk i Vesterålen.

22. jul. 2021
Annerledes sesong i kystflåtens blåkveitefiske

Første del av det tradisjonsrike blåkveitefisket for kystflåten er avsluttet for i år. Nært 300 båter deltok i første periode, i det som kan kalles kystflåtens svar på «ekstremsportsveko».

19. jul. 2021
Fisknytt uke 28

Det er fisket etter torsk, hyse, sei og kongekrabbe i Finnmark som står for kystflåtens største aktivitet. Samtidig er fisket etter taskekrabbe fra Nordland og sørover langs kysten godt i gang. For den havgående fiskeflåte var det torsken som dominerte forrige uke.