Aktuelt fra Norges Råfisklag

19. apr. 2022
Fisknytt uke 15

Totalt leverte små og store båter over 9 millioner kilo skrei fra Finnmark til Nordmøre, der der den største andelen ble levert i Lofoten. Flere båter begynner nå å bli ferdig med kvota og vi kan forvente en reduksjon i torskefisket fremover. Torskefisket vil også flytte seg geografisk lenger nord, med økt aktivitet i Finnmark de nærmeste ukene.

11. apr. 2022
Fisknytt uke 14

Små og store fiskebåter leverte nesten 17 millioner kilo skrei forrige uke, der den største andelen ble levert i Lofoten. Dette er det nest største kvantumet skrei som er levert på ei uke så langt i år. Gode fangster ble fisket med garn i havområdet utenfor Ramberg, Sørvågen, Moskenes og Henningsvær. Sett i forhold til fangstfelt var det imidlertid størst aktivitet på "Malangsgrunnen" utenfor Troms, der det ble fisket 4,5 millioner kilo skrei i uke 14.

04. apr. 2022
Fisknytt uke 13

I forrige uke leverte kystflåten opp i 16,5 millioner kilo fersk torsk. Aktiviteten var spredt langs kysten med leveranser fra Vest-Finnmark til Lofoten. Mange båter har flyttet seg opp mot Finnmark for å fiske skrei, og det var størst aktivitet i området Måsøy, Breivikfjorden og Malangsgrunnen. Omsetningen av sjøfryst råstoff gikk kraftig ned forrige uke – riktignok fra et rekordnivå i uke 12 med omsetning på hele 290 millioner kroner.

28. mar. 2022
Fisknytt uke 12

Forrige uke startet med dårlig vær og reduserte fangster, men fra midten av uka bedret det seg og resulterte i at det til sammen ble levert vel 15 millioner kilo fersk skrei. Det er tredje uke på rad kystflåten leverer mer enn 15 millioner kilo skrei på én uke. Aktiviteten var størst i Lofoten, og hadde sammen med Troms også størst økning i kvantum. Det er fortsatt høy omsetning av sjøfryst råstoff, og for fryst torsk er det omsatt for over 1,1 milliarder kroner hittil i år.

23. mar. 2022
Skreipatruljen er tilbake på kontroller i Europa etter pandemien

Etter to år med koronarestriksjoner er Råfisklagets Skreipatrulje nå tilbake på omlastingsterminaler i Europa for å sjekke kvalitetsmerket Skrei på vei til markedet. De første kontrollene er gjennomført og inntrykket er svært lovende.

21. mar. 2022
Fisknytt uke 11

Uken startet med fint vær og god tilgang på fisk langs kysten - spesielt strekningen fra Vest-Finnmark til sør i Lofoten. En skikkelig sørvest-kuling mot slutten av uken, førte til at de fleste fiskebåtene holdt seg trygt ved kai. Tradisjon tro er vinterfisket etter skrei nå inne i de mest aktive ukene, og spesielt Lofoten har besøk av mange fiskebåter fra ulike steder langs kysten, som er her for å fiske torsk. Alt i alt ble det levert nesten 16 millioner kilo fersk skrei i uke 11.

14. mar. 2022
Fisknytt uke 10

Forrige uke ble det levert hele 18 millioner kilo fersk skrei - det er den største mengden som er fisket og levert på en uke hittil i år. Nå er det fiskemottak i Lofoten som tar i mot den største mengden skrei. Det er helt i takt med skreiens vandring til de viktigste gytefeltene i samme område. Mye av skreien i Lofoten fiskes med redskapet garn, og egner seg godt til å henges på hjell for å bli til tørrfisk eller saltes og bli til klippfisk, grunnet sin jevne størrelse.

09. mar. 2022
Hva er egentlig forskjellen på torsk og skrei?

Du har sikkert hørt begrepene torsk og skrei om hverandre, og kanskje lurt «hva er greia?». Kort fortalt er all skrei torsk, men ikke all torsk er skrei. La oss forklare forskjellene på en forenklet måte.

07. mar. 2022
Fisknytt uke 9

De første skreistimene har nå nådd frem til Lofoten, men ustabilt vær og flekkvis tilgjengelighet av fisk førte til at fangstmengden for fiskebåtene varierte i løpet av uka. For tredje uka på rad ble det i Råfisklagets område levert nær 10 millioner kilo torsk. Største andelen i Vesterålen, og for første gang i år, omtrent like mye i Lofoten som i Troms - som er helt i takt med skreiens vandring mot de viktigste gytefeltene i Lofoten.

28. feb. 2022
Fisknytt uke 8

Det var et yrende liv under og over havoverflaten utenfor Vesterålen i begynnelsen av forrige uke, med skrei, hval, måse og fiskere! Uværet rullet inn over kysten på torsdagen, og med orkan i kastene i helgen, holdt store deler av fiskeflåten seg trygt ved kai. Godt fiske tidlig i uka førte til at fiskeflåten likevel rakk å levere over 10 millioner kilo skrei - kun 1 million kilo mindre enn uka før.

21. feb. 2022
Fisknytt uke 7

Gunstige værforhold og god tilgang på fisk førte til at fiskeflåten leverte over 11 millioner kilo skrei i forrige uke. Det er den største mengden skrei som er levert på ei uke hittil i år. Nesten halvparten av skreien ble fanget av snurrevadflåten i områdene utenfor Troms og Vesterålen.

15. feb. 2022
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk fra 2021 til 2022 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

14. feb. 2022
Leveranseopplysninger inneholder nå opplysninger på fiskemottak

Råfisklaget er opptatt av et velfungerende marked, der like konkurransevilkår gjelder. De åpne leveranseopplysningene på våre nettsider bidrar til dette.

14. feb. 2022
Fisknytt uke 6

Kystflåten leverte nesten 10 millioner kilo skrei forrige uke, hvilket er den største mengden på ei uke hittil i år. Stadig økte mengder av denne atletiske fisken når kysten av Nord-Norge på sin vandring mot gytefeltene i Lofoten. I forrige uke hadde den på alvor nådd frem til Vesterålen og førte til økte leveranser fra et større antall båter, spesielt på Andenes og Myre.

09. feb. 2022
Danske myndigheter utvider kravet om Prior Notification til fartøy som anløper havn uten fisk om bord

Fra 24. januar 2022 må fartøy som anløper dansk havn, med eller uten fisk, sende Prior Notification fire timer før anløp havn.

07. feb. 2022
Fisknytt uke 5

Kystflåten fikk noen gode fiskedager forrige uke, og leverte økte mengder fisk og skalldyr - spesielt skrei og kongekrabbe. Hovedaktiviteten i skreifisket har flyttet seg fra Finnmark og sørover til Troms og Vesterålen - i takt med skreiens vandring mot gytefeltene i Lofoten.

31. jan. 2022
Fisknytt uke 4

Mot slutten av forrige uke løyet været og kystflåten fikk endelig bedre forhold for å fiske skrei. Det førte blant annet til at det for første gang i år ble levert over 5000 tonn fersk torsk på én uke - hvilket er mer enn dobbelt så mye som uken før. Hittil i år har det meste av torsken blitt levert i Finnmark, men nå ser vi at det leveres mye også i Troms og Vesterålen.

27. jan. 2022
Årsoppgave for fiskere 2021 er klar 29. januar!

Årsoppgaven er klar lørdag 29. januar og sendes ut umiddelbart. Vi minner om at du kan finne årsoppgaven inne på Mine Sider under «Dokumenter». Den kommer i et nytt og bedre format, som gir deg mulighet til å vise omsetning for et spesifikt fartøy, eller totalomsetning for bedriften for angitt periode.