Aktuelt fra Norges Råfisklag

22. nov 2021
Fisknytt uke 46

I takt med årstiden er både vær og fiske varierende. Det påvirker hvilke arter som fanges, hvor de fanges og hvor mye som fanges. Havfiskeflåten er langt oppe i Barentshavet i jakt på torsken, mens kystflåten fisker arter som hyse, torsk, sei, kveite og kongekrabbe nærmere land. Av forrige ukes salgsverdi ble hele 2/3 generert av sjøfryst fisk fra havfiskeflåten, som er normalt for sesongen.

15. nov 2021
Fisknytt uke 45

Også forrige uke var det havfiskeflåtens leveranser av sjøfryst fisk som sto for størst kvantum og verdi, i takt med årstiden. Kystflåten på sin side fisket og stod for dobbelt så store verdier av villfanget sjømat sammenlignet med uken før, og av de arter som leveres nå for tiden er det torsken som genererer de største verdiene.

11. nov 2021
Derfor er prisen på kongekrabbe historisk høy

Aldri før har fiskerne fått bedre betalt for kongekrabben enn nå i høst, og for første gang er kiloprisen på over 400 kroner. Det virker som at markedet ikke kan få nok av denne arktiske delikatessen. Men hva er egentlig årsaken til de høye prisene?

08. nov 2021
Fisknytt uke 44

Havfiskeflåten har endelig funnet torsken, som tidligere i høst har vært vanskelig å finne på de vanlige fiskeplassene. Det resulterte i en tredobling i levert mengde sjøfryst fisk og en formidabel økning i salg med 80 millioner kroner, fra uka før. I takt med årstiden er det nå og fremover leveranser fra de større havfiskebåtene begynner å dominere.

01. nov 2021
Fisknytt uke 43

Været spilte på lag forrige uke og ga kystflåten gode forhold for å fiske. Det førte til økte leveranser av blant annet sei, hyse, krabbe og kveite. I det kvoteregulerte området i fisket etter kongekrabbe, omtrent øst for Nordkapp, har mange båter nå fisket opp sin kongekrabbekvote. Suget i markedet etter denne delikatessen er fortsatt høy, hvilket fører med seg økte priser til fisker.

25. okt 2021
Fisknytt uke 42

Selv om høststormene herjet langs kysten økte omsetningen av sjøfryst råstoff fra den havgående flåten sammenlignet med uka før. Kystflåten derimot fikk reduserte muligheter til å fiske, noe som naturlig nok førte til reduserte leveranser.

21. okt 2021
Daniel Lauritzen er Årets kvalitetsfisker 2021

Årets kvalitetsfisker ble svært overrasket da han ankom fiskebruket på hjemplassen i Kjøllefjord. Reder og skipper Daniel Lauritzen på båten «Tinder» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk og kongekrabbe i verdensklasse.

18. okt 2021
Fisknytt uke 41

Størst aktivitet i Finnmark, der det i hovedsak leveres torsk, hyse og sei som er fisket med line og snurrevad. Økning i garnfiske etter sei i Troms i takt med årstiden. En liten økning også i leveranser av sjøfryst råstoff, der fangstene domineres av torsk og sei.

11. okt 2021
Fisknytt uke 40

Med et sjeldent solglimt dominerte dårlig vær forrige uke og førte til redusert aktivitet sammenlignet med ukene før. For kystflåten ga dette seg utslag i reduserte leveranser av alle artene som er beskrevet i rapporten. Det samme gjelder for leveranser av sjøfryst fisk.