Aktuelt fra Norges Råfisklag

20. mar. 2023
Fisknytt uke 11

Skreien har nå også nådd frem til «innersia» av Lofoten, selv om tilgjengeligheten der er variabel. Godt torskefiske både i Lofoten og Vest-Finnmark førte til at det i uke 11 ble levert størst mengde torsk på ei uke så langt i år. Da det gjelder leveranser av sei og hyse fra kystflåten, tok fiskekjøperne Lofoten imot samlet størst mengde.

17. mar. 2023
Stor begeistring for skrei og Skreipatruljen i Spania

Første januar gikk startskuddet for å pakke kvalitetsmerket Skrei, og akkurat nå ligger båtene tett i tett på fiskefeltene for å bringe førsteklasses skrei inn til land. Forrige uke reiste Råfisklagets Skreipatrulje til Spania for å følge den unike ferske fisken ut i markedet.

13. mar. 2023
Fisknytt uke 10

Det ble levert dobbelt så mye villfanget sjømat av kystflåten i uke 10 sammenlignet med uken før. Hele 12 millioner kilo fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år, bidro sterkt til dette. For første gang i år ble det også levert størst kvantum torsk i området Lofoten. Vi kan dermed fastslå et skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, etter å ha svømt mange tusen kilometer fra nord i Barentshavet.

10. mar. 2023
Møt oss på LofotFishing!

Norges største fiskerimesse i nord, LofotFishing, arrangeres i Svolvær 16.-18. mars. Vi håper å treffe deg der.

06. mar. 2023
Fisknytt uke 9

Det urolige og svært skiftende været fortsatte også i uke 9 og hindret mange båter fra å fiske. Uværsvinteren har gjort sitt til at det er levert nesten 21 millioner kilo fersk torsk mindre enn på samme tid i fjor. Tradisjonelt sett er vi nå inne i den mest hektiske sesongen i fisket etter skrei, så tallene er noe oppsiktsvekkende.

27. feb. 2023
Fisknytt uke 8

Vi legger atter en uke bak oss med meget skiftende vær, som tidvis har hindret båtene fra å fiske. De dagene været spilte på lag, var det stor fiskeriaktivitet og trangt om plassen på fiskefeltene. I likhet med uka før var det her det ble levert mest torsk, i takt med skreiens vandringsmønster for å gyte. Sammenlignet med fjoråret er det levert et langt lavere kvantum torsk hittil i år, mye grunnet dårlig vær.

23. feb. 2023
Nå er Råfisklaget på jakt etter ny kontrollør

Norges Råfisklag forsterker avdeling for ressurs og miljø og ser etter en person som i hovedsak skal jobbe med ressurs- og kvalitetskontroll av villfanget fisk og skalldyr i Råfisklagets område. Jobben innbefatter også håndheving av regelverk, veiledning og informasjon til næringsaktører samt analyse av fangstdata.

20. feb. 2023
Fisknytt uke 7

Da det verste uværet endelig ga seg forrige uke og båtene gjenopptok fisket, resulterte det i "den beste torskeuka" så langt i år med et levert kvantum på over 10 millioner kilo. Som mange ganger tidligere ser vi at en vinterstorm gjerne bringer skreien nærmere kysten - så også i år.

13. feb. 2023
Fisknytt uke 6

Uke 6 går over i historien som ei uværsuke, fra start til slutt - og det i hele Råfisklagets område! Uværet hindret mange kystfiskebåter fra å fiske og resulterte i at uvanlig liten mengde fisk ble levert, årstiden tatt i betraktning. Så langt i år har denne flåtegruppen levert kun halvparten så mye torsk som til samme tid i fjor. Utfra fangststatistikken ser vi dog at andelen torsk i fangstene er økende, både i Finnmark og Troms.

10. feb. 2023
Skreipatruljen: Vi utbrøt «Ohoi» da vi åpnet esken med skrei!

Første januar gikk startskuddet for årets skreisesong, og etter Skreipatruljens første kontroll i Europa er resultatet klart.

06. feb. 2023
Fisknytt uke 5

Selv om fiskerinæringa i nord fortsatt venter på det store innsiget av skrei fra Barentshavet, er det stor fiskeriaktivitet langs kysten - når været tillater det! For første uka i år, leverte kystflåten mer torsk enn sei, mesteparten i Troms og Finnmark. I Vesterålen og Lofoten er det fortsatt mest sei i fangstene. Havfiskeflåten rapporterer også om økt innslag av skrei i sine fangster. 

30. jan. 2023
Fisknytt uke 4

Samtidig som det går mot lysere tider, har vinterstormene nærmest stått i kø og hindret mange båter fra å fiske. Hittil i år har 1336 store og mindre fiskebåter levert drøye 58.000 tonn villfanget sjømat fra Finnmark til Nordmøre. Sammenlignet med i fjor er dette kvantumet 38 % lavere. Også i uke fire førte mye vind til kraftig reduksjon i leveransene, spesielt for kystflåten og omsetningsverdien ble redusert med nær 100 millioner kroner fra uka før.

23. jan. 2023
Fisknytt uke 3

Variabelt vintervær også i uke tre skapte utfordringer for båtenes mulighet til å fiske. Det ble likevel levert mer villfisk sammenlignet med uka før, men i vente på skreiinnsiget leveres det fortsatt mest sei. Snøkrabbebåtene er godt i gang med fisket langt nord i Barentshavet og rapporterer om godt fiske og fin krabbe, i litt rufsete vintervær.

18. jan. 2023
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk for konvensjonelle fartøy fra 2022 til 2023 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

16. jan. 2023
Fisknytt uke 2

Foreløpig fisker og leverer kystflåten mest sei, spesielt i området Vesterålen, og kvantumet så langt i år har passert det som ble levert i hele januar måned i 2022. Innsiget av skrei fra Barentshavet har ikke nådd frem til dette området riktig enda. Foreløpig er det utenfor kysten av Vest-Finnmark og Troms som det fiskes mest torsk, da fortrinnsvis med redskapet garn, som er helt i takt med årstiden.

11. jan. 2023
Sluttsedler – et verdipapir for fiskerne og fiskeriforvaltningen

Skreisesongen er i gang og for de fleste av oss betyr dette deilig sesongmat, men for fiskere, kjøpere og Norges Råfisklag går vi inn i vår mest hektiske periode. Limet i det store maskineriet langs kysten er sluttsedler. Mange sluttsedler. I fjor ble hele 60.000 sluttsedler sendt inn til Norges Råfisklag mellom 1. januar og 30. april – som er den offisielle skreisesongen.

09. jan. 2023
Fisknytt uke 1

Året med nye fiskekvoter har startet og mange båter er allerede i full sving. Når vi teller opp alle leveranser fra kystflåten i årets første uke, så er det klart mest sei som er levert, deretter torsk. Leveranser og salg av sjøfryst fisk er betraktelig lavere sammenlignet med fjorårets første uke.

02. jan. 2023
Omsetningsrekord i Norges Råfisklag i 2022

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for vel 17,2 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2022. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. Norske fiskere sto for vel 15,2 milliarder, eller 88 %, av dette.