Aktuelt fra Norges Råfisklag

06. Dec 2021
Fisknytt uke 48

Hittil i år har fiskeflåten solgt villfanget fisk og skalldyr for drøye 12 milliarder kroner, hvilket er nær 100 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. I takt med årstiden fisker både havfiskeflåten og kystflåten torsk - med størst aktivitet i Troms. Samtidig opprettholdes fangsten etter kongekrabbe i Finnmark, der prisene som betales til fisker fortsatt ligger på et høyt nivå.

03. Dec 2021
Råfisklagskortet for deg som er fisker og ansatt i et faglag

Råfisklagskortet er et bankkort som er tilknyttet vanlige banktjenester, men som er tilpasset bruken til deg som er fisker. De to største fordelene med kortet er at oppgjøret er tilgjengelig allerede dagen etter leveranse, og at det er spesielt gunstige innskuddsrenter. Fra 1. desember 2021 ble innskuddsrenten doblet for kortkundene, og er nå langt over det som ellers tilbys på de fleste bankkonti.

29. Nov 2021
Fisknytt uke 47

Kuldebølge i nord la en demper på fisket, spesielt for kystflåten. Leveransene av fersk torsk, hyse og sei ble redusert - spesielt i Finnmark. Av forrige ukes forsyninger av sjøfryst fisk fra havfiskeflåten, var mesteparten fanget med autoline.

26. Nov 2021
CatchSign-appen for å signere fiskeseddelen har blitt forbedret, og slik tar du den enkelt i bruk

Elektronisk signering av fiskeseddel ble innført i april 2020, og erstattet løsningen med håndskrevne signaturer. Signeringen utføres med mobiltelefon eller nettbrett via signeringsappen CatchSign. Nå har appen kommet i ny versjon, og de som har Android-telefon eller nettbrett må derfor logge inn helt på nytt for å kunne signere sedlene.

22. Nov 2021
Fisknytt uke 46

I takt med årstiden er både vær og fiske varierende. Det påvirker hvilke arter som fanges, hvor de fanges og hvor mye som fanges. Havfiskeflåten er langt oppe i Barentshavet i jakt på torsken, mens kystflåten fisker arter som hyse, torsk, sei, kveite og kongekrabbe nærmere land. Av forrige ukes salgsverdi ble hele 2/3 generert av sjøfryst fisk fra havfiskeflåten, som er normalt for sesongen.

15. Nov 2021
Fisknytt uke 45

Også forrige uke var det havfiskeflåtens leveranser av sjøfryst fisk som sto for størst kvantum og verdi, i takt med årstiden. Kystflåten på sin side fisket og stod for dobbelt så store verdier av villfanget sjømat sammenlignet med uken før, og av de arter som leveres nå for tiden er det torsken som genererer de største verdiene.