Aktuelt fra Norges Råfisklag

11. jun. 2024
Vi tilbyr undervisning om kvalitetshåndtering av villfanget sjømat til videregående skoler og opplæringskontor

Kvalitetsfremmende tiltak i villfisknæringen er en viktig del av Norges Råfisklags oppgaver, og vi har fagpersoner som jobber med blant annet kvalitetskontroll på villfanget fisk og skalldyr.

10. jun. 2024
Fisknytt uke 23

Det var full fart i kystflåtens fiske etter blåkveite gjennom hele forrige uke og det ble til sammen levert blåkveite for hele 121 millioner kroner. I skrivende stund er det i Råfisklagets område fisket og solgt 3035 tonn blåkveite av den totale periodekvota på 3500 tonn. Fiskeridirektoratet har dermed vedtatt stopp i fisket med virkning f.o.m. 10.06.2024 kl. 24:00.

05. jun. 2024
Norsk Villfisk lanserer et nytt verktøy for å hjelpe fiskerne

Det nye verktøyet skal hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven og levere dokumentasjon til fiskekjøperne. Veiledningen er både på norsk og engelsk (english version included).

03. jun. 2024
Fisknytt uke 22

På denne tiden av året foregår det flere ulike sesongsfiskerier langs kysten og langt til havs. Fangstene fra kystfiskebåtene består naturlig nok av et mangfold av arter; hyse, sei, torsk, kveite, kongekrabbe, kvitlange, breiflabb, reke, rognkjeks og fra i dag også blåkveite. Fra havfiskeflåten leveres det fremfor alt sjøfryst snabeluer og reke, der fangstene fryses om bord raskt etter opptak.

30. mai 2024
En klar trend under årets kontroller av kvalitetsmerket Skrei!

Det har aldri tidligere blitt eksportert mer kvalitetsmerket Skrei, ifølge tall fra Sjømatrådet. Men holdt fisken sin eksepsjonelle kvalitet helt frem til kunden? De som utfører den strenge produktkontrollen, Råfisklagets Skreipatrulje, gir deg svarene.

27. mai 2024
Fisknytt uke 21

I forrige uke var det ganske jevnt fordelt omsetningsmessig mellom fersk og fryst villfanget sjømat. Av sistnevnte dreide det meste seg om reke, mens landingene sist uke i hovedsak bestod av snabeluer som vil bli omsatt inneværende uke. For kystflåten er det stadig reduksjon i torskelandingene som likevel fremdeles står for størst omsetningsverdi, men med kongekrabbe, hyse og sei like bak. Økt hysefiske er det snurrevadflåten som står for.

22. mai 2024
Dette kunne vi gjerne deltatt på igjen! 

Tradisjon tro ble unge fiskere invitert da Råfisklagets årsmøte nylig gikk av stabelen, og de vi tok en nærmere prat med var samstemt i at de gjerne kommer tilbake. I år var det åtte unge næringsutøvere fra ulike deler av landet som tok turen, og her blir du bedre kjent med tre av dem.  

21. mai 2024
Fisknytt uke 20

Mange av trålerne i havfiskeflåten er for tiden på rekefiske i Barentshavet, og en stor andel av forrige ukes omsetningsverdi kom fra salg av ombordfryst reke. I kystflåtens fiske som for tiden er etter et mangfold av arter, er sesongsfisket etter sei med redskapet not på gang. Det ble også levert mer hyse enn uka før - mesteparten fanget med snurrevad.

13. mai 2024
Fisknytt uke 19

Forrige uke ble det generelt levert mindre fisk og skalldyr fra kystfiskeflåten, hvilket er i takt med sesongen. Samtidig som noen arter er på tur ut av sesongs fisket, er noen arter på tur inn. Kongekrabbe er en av disse, da fisket øst i Finnmark (kvoteregulert område) nå er gjenåpnet etter stopp i mars og april. Havfiskeflåten leverte, slik som de siste ukene, mest reke som er fisket nord i Barentshavet.

08. mai 2024
Oppheving av krav til geografisk bosted for valgbarhet

Det ble under dagens årsmøte vedtatt å oppheve kravet om at fiskere må være bosatt i Norges Råfisklags område for å kunne være medlem.

08. mai 2024
Her er det nye styret i Norges Råfisklag!

Historisk milepæl da Norges Råfisklags årsmøte valgte nytt styre.

06. mai 2024
Fisknytt uke 18

Kystflåtens fiske etter hyse økte forrige uke, mens fisket etter torsk reduseres jevnt og trutt i takt med sesongen. Resultater etter utførte størrelses målinger av hyse som ble fisket i Finnmark, viste for stor innblanding av undermåls fisk og flere fiskefelt ble stengt. Leveranser av rognkjeks, kystreke og sei er økende, mens det var reduksjon i leveranser av kveite og kvitlange sammenlignet med uka før. De fleste av havfiskeflåtens trålere er opptatt med rekefiske langt nord i Barentshavet.

29. apr. 2024
Fisknytt uke 17

Aktiviteten i kystflåtens fiske er avtagende i takt med at vinterfisket etter torsk stort sett er over. Trenden i leveranser fra denne flåtegruppe har etter påske vært fallende. Største fiskeriaktiviteten finner vi for tiden i Finnmark, der det fortsatt leveres litt torsk og et økende kvantum snurrevadfanget hyse. I takt med sesongen starter flere langs kysten fiske etter et variert utvalg av arter, slik som rognkjeks, kystreke, kveite og kvitlange.

23. apr. 2024
Norges Råfisklags årsmøte 2024

Norges Råfisklag avholder det 86. ordinære årsmøtet 7.- 8. mai i Tromsø. Vi sender direkte og du kan se opptak fra årsmøtets begge dager på denne siden.

22. apr. 2024
Fisknytt uke 16

Det ble levert villfanget sjømat for 387 millioner kroner i forrige uke, hvilket er en liten nedgang fra uka før. Reduksjonen i leveranser er i takt med sesongen da mange kystfiskebåter nå har fisket sin tildelte torskekvote. At det fortsatt leveres mest torsk tyder på at flere fartøy har spart på kvota og/eller kommet sent i gang, noe som heller ikke er uvanlig. Nest etter torsk, leveres det størst kvantum av sei og deretter hyse.

19. apr. 2024
Vårens og sommerens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 18. april 2024 minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen.

17. apr. 2024
Råfisklagets bærekraftsrapport 2023

Fiskeriene har vært grunnlag for liv og bosetting langs kysten i århundrer. De har gitt oss tilgang på mat fra rene og næringsrike havområder, og er grunnlag for foredling og handel som skaper store verdier for Norge.

16. apr. 2024
Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på Råfisklagets årsmøte!

Årsmøtet setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en viktig, relevant og hyggelig møteplass for fiskere og næringsaktører.