Aktuelt fra Norges Råfisklag

10. mai 2022
Direktesending Årsmøte 2022

Årsmøtet finner sted i Tromsø 10. og 11. mai. Vi sender direkte begge dager, og du kan se opptakene her i ettertid.

09. mai 2022
Fisknytt uke 18

Det er sesongfiske etter mange ulike arter samtidig langs kysten fra Finnmark til Nordmøre - sjøkreps er en av de. Fisket foregår med teiner lengst sør i Råfisklagets område, i Trøndelag og Nordmøre. Samtidig fisker kystflåten torsk, sei og hyse i nord, og i sør er seinotfisket godt i gang. Havfiskeflåten fisker reke, snøkrabbe, torsk, sei og hyse.

02. mai 2022
Fisknytt uke 17

Vinterfisket etter skrei er over for i år og mengden levert torsk uke 17 ble redusert til under det halve sammenlignet med uka før. Det meste av fisket foregår nå langs kysten av Finnmark, der vinterkulda har påvirket aktiviteten positivt. Flere fartøy fisker nå sei og hysa, og de første fangstene notfanget sei som er levert i Råfisklagets område, ble levert i Trøndelag og Nordmøre.

25. apr. 2022
Fisknytt uke 16

Hittil i år har norske fiskere levert villfanget sjømat for 7,4 milliarder kroner, og nesten 2,5 milliarder mer enn på samme tid i fjor. I takt med at skreiens gytevandring er over for i år, er nå fisket etter torsk er kraftig redusert. Skreifisket i Lofoten og Vesterålen er naturlig nok på hell, og størst kvantum torsk fiskes nå utenfor Vest-Finnmark. Mange båter er ferdig med kvota og rigger om til fiske etter andre arter, slik som sei og hyse.

19. apr. 2022
Fisknytt uke 15

Totalt leverte små og store båter over 9 millioner kilo skrei fra Finnmark til Nordmøre, der der den største andelen ble levert i Lofoten. Flere båter begynner nå å bli ferdig med kvota og vi kan forvente en reduksjon i torskefisket fremover. Torskefisket vil også flytte seg geografisk lenger nord, med økt aktivitet i Finnmark de nærmeste ukene.

11. apr. 2022
Fisknytt uke 14

Små og store fiskebåter leverte nesten 17 millioner kilo skrei forrige uke, der den største andelen ble levert i Lofoten. Dette er det nest største kvantumet skrei som er levert på ei uke så langt i år. Gode fangster ble fisket med garn i havområdet utenfor Ramberg, Sørvågen, Moskenes og Henningsvær. Sett i forhold til fangstfelt var det imidlertid størst aktivitet på "Malangsgrunnen" utenfor Troms, der det ble fisket 4,5 millioner kilo skrei i uke 14.

04. apr. 2022
Fisknytt uke 13

I forrige uke leverte kystflåten opp i 16,5 millioner kilo fersk torsk. Aktiviteten var spredt langs kysten med leveranser fra Vest-Finnmark til Lofoten. Mange båter har flyttet seg opp mot Finnmark for å fiske skrei, og det var størst aktivitet i området Måsøy, Breivikfjorden og Malangsgrunnen. Omsetningen av sjøfryst råstoff gikk kraftig ned forrige uke – riktignok fra et rekordnivå i uke 12 med omsetning på hele 290 millioner kroner.

28. mar. 2022
Fisknytt uke 12

Forrige uke startet med dårlig vær og reduserte fangster, men fra midten av uka bedret det seg og resulterte i at det til sammen ble levert vel 15 millioner kilo fersk skrei. Det er tredje uke på rad kystflåten leverer mer enn 15 millioner kilo skrei på én uke. Aktiviteten var størst i Lofoten, og hadde sammen med Troms også størst økning i kvantum. Det er fortsatt høy omsetning av sjøfryst råstoff, og for fryst torsk er det omsatt for over 1,1 milliarder kroner hittil i år.

23. mar. 2022
Skreipatruljen er tilbake på kontroller i Europa etter pandemien

Etter to år med koronarestriksjoner er Råfisklagets Skreipatrulje nå tilbake på omlastingsterminaler i Europa for å sjekke kvalitetsmerket Skrei på vei til markedet. De første kontrollene er gjennomført og inntrykket er svært lovende.

21. mar. 2022
Fisknytt uke 11

Uken startet med fint vær og god tilgang på fisk langs kysten - spesielt strekningen fra Vest-Finnmark til sør i Lofoten. En skikkelig sørvest-kuling mot slutten av uken, førte til at de fleste fiskebåtene holdt seg trygt ved kai. Tradisjon tro er vinterfisket etter skrei nå inne i de mest aktive ukene, og spesielt Lofoten har besøk av mange fiskebåter fra ulike steder langs kysten, som er her for å fiske torsk. Alt i alt ble det levert nesten 16 millioner kilo fersk skrei i uke 11.

18. mar. 2022
Hva skal til for at skreien blir kvalitetsmerket?

Kvalitetsmerket Skrei er et varemerke som eksklusivt gis til skrei av ypperste kvalitet, men hva skal til for at skreien når opp til den gjeve klassifiseringen?

14. mar. 2022
Fisknytt uke 10

Forrige uke ble det levert hele 18 millioner kilo fersk skrei - det er den største mengden som er fisket og levert på en uke hittil i år. Nå er det fiskemottak i Lofoten som tar i mot den største mengden skrei. Det er helt i takt med skreiens vandring til de viktigste gytefeltene i samme område. Mye av skreien i Lofoten fiskes med redskapet garn, og egner seg godt til å henges på hjell for å bli til tørrfisk eller saltes og bli til klippfisk, grunnet sin jevne størrelse.

09. mar. 2022
Hva er egentlig forskjellen på torsk og skrei?

Du har sikkert hørt begrepene torsk og skrei om hverandre, og kanskje lurt «hva er greia?». Kort fortalt er all skrei torsk, men ikke all torsk er skrei. La oss forklare forskjellene på en forenklet måte.

07. mar. 2022
Fisknytt uke 9

De første skreistimene har nå nådd frem til Lofoten, men ustabilt vær og flekkvis tilgjengelighet av fisk førte til at fangstmengden for fiskebåtene varierte i løpet av uka. For tredje uka på rad ble det i Råfisklagets område levert nær 10 millioner kilo torsk. Største andelen i Vesterålen, og for første gang i år, omtrent like mye i Lofoten som i Troms - som er helt i takt med skreiens vandring mot de viktigste gytefeltene i Lofoten.

28. feb. 2022
Fisknytt uke 8

Det var et yrende liv under og over havoverflaten utenfor Vesterålen i begynnelsen av forrige uke, med skrei, hval, måse og fiskere! Uværet rullet inn over kysten på torsdagen, og med orkan i kastene i helgen, holdt store deler av fiskeflåten seg trygt ved kai. Godt fiske tidlig i uka førte til at fiskeflåten likevel rakk å levere over 10 millioner kilo skrei - kun 1 million kilo mindre enn uka før.

21. feb. 2022
Fisknytt uke 7

Gunstige værforhold og god tilgang på fisk førte til at fiskeflåten leverte over 11 millioner kilo skrei i forrige uke. Det er den største mengden skrei som er levert på ei uke hittil i år. Nesten halvparten av skreien ble fanget av snurrevadflåten i områdene utenfor Troms og Vesterålen.

15. feb. 2022
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk fra 2021 til 2022 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.