Aktuelt fra Norges Råfisklag

28. mar 2022
Fisknytt uke 12

Forrige uke startet med dårlig vær og reduserte fangster, men fra midten av uka bedret det seg og resulterte i at det til sammen ble levert vel 15 millioner kilo fersk skrei. Det er tredje uke på rad kystflåten leverer mer enn 15 millioner kilo skrei på én uke. Aktiviteten var størst i Lofoten, og hadde sammen med Troms også størst økning i kvantum. Det er fortsatt høy omsetning av sjøfryst råstoff, og for fryst torsk er det omsatt for over 1,1 milliarder kroner hittil i år.

23. mar 2022
Skreipatruljen er tilbake på kontroller i Europa etter pandemien

Etter to år med koronarestriksjoner er Råfisklagets Skreipatrulje nå tilbake på omlastingsterminaler i Europa for å sjekke kvalitetsmerket Skrei på vei til markedet. De første kontrollene er gjennomført og inntrykket er svært lovende.

21. mar 2022
Fisknytt uke 11

Uken startet med fint vær og god tilgang på fisk langs kysten - spesielt strekningen fra Vest-Finnmark til sør i Lofoten. En skikkelig sørvest-kuling mot slutten av uken, førte til at de fleste fiskebåtene holdt seg trygt ved kai. Tradisjon tro er vinterfisket etter skrei nå inne i de mest aktive ukene, og spesielt Lofoten har besøk av mange fiskebåter fra ulike steder langs kysten, som er her for å fiske torsk. Alt i alt ble det levert nesten 16 millioner kilo fersk skrei i uke 11.

18. mar 2022
Hva skal til for at skreien blir kvalitetsmerket?

Kvalitetsmerket Skrei er et varemerke som eksklusivt gis til skrei av ypperste kvalitet, men hva skal til for at skreien når opp til den gjeve klassifiseringen?

14. mar 2022
Fisknytt uke 10

Forrige uke ble det levert hele 18 millioner kilo fersk skrei - det er den største mengden som er fisket og levert på en uke hittil i år. Nå er det fiskemottak i Lofoten som tar i mot den største mengden skrei. Det er helt i takt med skreiens vandring til de viktigste gytefeltene i samme område. Mye av skreien i Lofoten fiskes med redskapet garn, og egner seg godt til å henges på hjell for å bli til tørrfisk eller saltes og bli til klippfisk, grunnet sin jevne størrelse.

09. mar 2022
Hva er egentlig forskjellen på torsk og skrei?

Du har sikkert hørt begrepene torsk og skrei om hverandre, og kanskje lurt «hva er greia?». Kort fortalt er all skrei torsk, men ikke all torsk er skrei. La oss forklare forskjellene på en forenklet måte.

07. mar 2022
Fisknytt uke 9

De første skreistimene har nå nådd frem til Lofoten, men ustabilt vær og flekkvis tilgjengelighet av fisk førte til at fangstmengden for fiskebåtene varierte i løpet av uka. For tredje uka på rad ble det i Råfisklagets område levert nær 10 millioner kilo torsk. Største andelen i Vesterålen, og for første gang i år, omtrent like mye i Lofoten som i Troms - som er helt i takt med skreiens vandring mot de viktigste gytefeltene i Lofoten.

28. feb 2022
Fisknytt uke 8

Det var et yrende liv under og over havoverflaten utenfor Vesterålen i begynnelsen av forrige uke, med skrei, hval, måse og fiskere! Uværet rullet inn over kysten på torsdagen, og med orkan i kastene i helgen, holdt store deler av fiskeflåten seg trygt ved kai. Godt fiske tidlig i uka førte til at fiskeflåten likevel rakk å levere over 10 millioner kilo skrei - kun 1 million kilo mindre enn uka før.

21. feb 2022
Fisknytt uke 7

Gunstige værforhold og god tilgang på fisk førte til at fiskeflåten leverte over 11 millioner kilo skrei i forrige uke. Det er den største mengden skrei som er levert på ei uke hittil i år. Nesten halvparten av skreien ble fanget av snurrevadflåten i områdene utenfor Troms og Vesterålen.