Aktuelt fra Norges Råfisklag

06. jan. 2022
Revidering av Norsk Standard for kvalitetsmerket Skrei

Etter tilbakemeldinger fra næringen har Norges sjømatråd i samarbeid med Norges Råfisklag, Standard Norge og representanter fra hvitfisknæringen jobbet med en revidering av skreistandarden. Nå er resultatet klart.

03. jan. 2022
Toppnotering for norske fiskere og omsetningsrekord i 2021

Det ble solgt fisk og skalldyr for hele 13,4 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2021. Norske fiskere sto for 11,7 milliarder, hvilket er høyeste omsetningsverdi gjennom tidene.

28. des. 2021
Snøkrabbeåret 2021 - en suksesshistorie fra ishavet

I 2021 slo den norske snøkrabben virkelig gjennom. Første januar starter fisket opp igjen, og nå gjør båtene seg klar til en ny sesong. Fisket foregår langt nord i Barentshavet, mellom isflak og isbjørn. Ofte er det mange minusgrader og dårlig sikt.

20. des. 2021
Fisknytt uke 50

Havfiskeflåten har satt inn sluttspurten for å fiske mest mulig av årets gjenstående kvote, og salget går så det suser. I uke 49 ble alle rekorder slått, da det ble solgt sjøfryst sjømat for nesten 260 millioner kroner på ei uke. Når alle salg i uke 50 er avsluttet og seddelført, vil tallene vise omtrent det samme. Mange i kystflåten har nå tatt seg en velfortjent juleferie, og forrige uke ble det levert mindre fisk av alle arter unntatt for kongekrabbe og kveite.

16. des. 2021
Innfører auksjonsplikt på fryst torsk og sei

Sammen med fiskesalgslagene Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag, innfører Norges Råfisklag auksjonsplikt på 50 % av hodekappet, sløyd fryst torsk og sei (HG) fra og med kvoteåret 2022, for å sikre mer åpen konkurranse om fisken.

13. des. 2021
Fisknytt uke 49

I takt med årstiden så er det leveranser og salg av sjøfryst fisk som genererte de største verdiene i forrige uke. Flere trålere har de siste ukene funnet og fisket mer torsk, og bidrar til de økte verdiene. Kystflåten er mest aktiv i Finnmark, der de fisker torsk med line. Det er også sesong for fiske etter kveite og det ble levert hele 140 000 kilo av denne populære julefisken forrige uke, som er toppnotering i år.

07. des. 2021
Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

06. des. 2021
Fisknytt uke 48

Hittil i år har fiskeflåten solgt villfanget fisk og skalldyr for drøye 12 milliarder kroner, hvilket er nær 100 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. I takt med årstiden fisker både havfiskeflåten og kystflåten torsk - med størst aktivitet i Troms. Samtidig opprettholdes fangsten etter kongekrabbe i Finnmark, der prisene som betales til fisker fortsatt ligger på et høyt nivå.

29. nov. 2021
Fisknytt uke 47

Kuldebølge i nord la en demper på fisket, spesielt for kystflåten. Leveransene av fersk torsk, hyse og sei ble redusert - spesielt i Finnmark. Av forrige ukes forsyninger av sjøfryst fisk fra havfiskeflåten, var mesteparten fanget med autoline.

26. nov. 2021
CatchSign-appen for å signere fiskeseddelen har blitt forbedret, og slik tar du den enkelt i bruk

Elektronisk signering av fiskeseddel ble innført i april 2020, og erstattet løsningen med håndskrevne signaturer. Signeringen utføres med mobiltelefon eller nettbrett via signeringsappen CatchSign. Nå har appen kommet i ny versjon, og de som har Android-telefon eller nettbrett må derfor logge inn helt på nytt for å kunne signere sedlene.

22. nov. 2021
Fisknytt uke 46

I takt med årstiden er både vær og fiske varierende. Det påvirker hvilke arter som fanges, hvor de fanges og hvor mye som fanges. Havfiskeflåten er langt oppe i Barentshavet i jakt på torsken, mens kystflåten fisker arter som hyse, torsk, sei, kveite og kongekrabbe nærmere land. Av forrige ukes salgsverdi ble hele 2/3 generert av sjøfryst fisk fra havfiskeflåten, som er normalt for sesongen.

15. nov. 2021
Fisknytt uke 45

Også forrige uke var det havfiskeflåtens leveranser av sjøfryst fisk som sto for størst kvantum og verdi, i takt med årstiden. Kystflåten på sin side fisket og stod for dobbelt så store verdier av villfanget sjømat sammenlignet med uken før, og av de arter som leveres nå for tiden er det torsken som genererer de største verdiene.

11. nov. 2021
Derfor er prisen på kongekrabbe historisk høy

Aldri før har fiskerne fått bedre betalt for kongekrabben enn nå i høst, og for første gang er kiloprisen på over 400 kroner. Det virker som at markedet ikke kan få nok av denne arktiske delikatessen. Men hva er egentlig årsaken til de høye prisene?

08. nov. 2021
Fisknytt uke 44

Havfiskeflåten har endelig funnet torsken, som tidligere i høst har vært vanskelig å finne på de vanlige fiskeplassene. Det resulterte i en tredobling i levert mengde sjøfryst fisk og en formidabel økning i salg med 80 millioner kroner, fra uka før. I takt med årstiden er det nå og fremover leveranser fra de større havfiskebåtene begynner å dominere.

01. nov. 2021
Fisknytt uke 43

Været spilte på lag forrige uke og ga kystflåten gode forhold for å fiske. Det førte til økte leveranser av blant annet sei, hyse, krabbe og kveite. I det kvoteregulerte området i fisket etter kongekrabbe, omtrent øst for Nordkapp, har mange båter nå fisket opp sin kongekrabbekvote. Suget i markedet etter denne delikatessen er fortsatt høy, hvilket fører med seg økte priser til fisker.