Aktuelt fra Norges Råfisklag

04. okt 2021
Fisknytt uke 39

Det meste av omsetningen forrige uke dreier seg om sjøfryst råstoff, der torsken, godt hjulpet av økt prisnivå, var størst i verdi. Seien var imidlertid størst i kvantum, både for fersk og fryst. Omsetningen av fersk torsk ble noe redusert fra uka før og skyldes reduksjon i trållandinger, men ellers var det fin øking for sei, hyse, kongekrabbe, taskekrabbe og kystreke.

27. sep 2021
Fisknytt uke 38

Årets første høststorm førte til vanskelige driftsforhold for kystflåten midtveis forrige uke. I Finnmark dreier leveransene seg om torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Lengre sør holder fangstene av taskekrabbe i Lofoten-Nordmøre seg godt, og for Trøndelag og Nordmøre er mange opptatt med leppefisk. Forrige uke var det en oppsving i omsetningen av sjøfryst råstoff, der nær 3.000 tonn reke stod for halvparten av verdien.

24. sep 2021
Dette må du vite før årets hummerfiske

Hummer er en ettertraktet delikatesse. Dette er viktig å huske før årets hummerfiske går av stabelen den 1. oktober.

20. sep 2021
Fisknytt uke 37

For andre uken på rad var omsetningen økende, og norske fartøy har nå passert omsetningstallene for fjoråret med god margin. Det var betydelig økning i omsetningen av sjøfryst sjømat, der seien troner på toppen som vanligvis besittes av torsken. Det var en nedgang i omsetningen av fersk sjømat, deriblant for torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Nedgangen kan også tilskrives at 2. periode av direktefisket etter blåkveite stoppet forrige torsdag, 16. september.

16. sep 2021
Høstens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 15. september 2021 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Partene diskuterte fiskerikriminalitet i næringen i møtet og ønsker å signalisere til myndighetene at fysiske kontroller og tilstedeværelse ved landing av fangster må prioriteres framover.

13. sep 2021
Fisknytt uke 36

Stabile værforhold forrige uke førte til økt aktivitet og økte leveranser av fisk og skalldyr fra kystflåten, spesielt i Finnmark. Siden det for tiden leveres lave kvantum av blåkveite, fortsetter den andre perioden av direktefisket også denne uka. Leveransene fra havflåten domineres av sjøfryst torsk, hyse og sei.