Aktuelt fra Norges Råfisklag

29. nov. 2023
I praksis hos Råfisklaget - studentenes erfaringer!

For åttende år på rad har Norges Råfisklag praksisstudenter fra bachelorstudiet i Fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges Fiskerihøyskole. Denne høsten var det Eirik Høgbakk fra Nordreisa og Marie Lynne Skjæggestad fra Tønsberg som søkte og fikk praksisplass hos Råfisklaget.

28. nov. 2023
Mer krevende farvann for fiskeriene

De siste 10 årene har vært en fantastisk periode for fiskeriene i nord. Samtlige år fra og med 2014 til og med 2022 har vært rekordår for den norske fiskeflåten innenfor Råfisklagets område, med et ørlite unntak for 2019 og korona-året 2020. Men nå skjer det et skifte, og spørsmålet er om fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene er klar for det?

16. nov. 2023
Torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil er igjen MSC-sertifisert

Kystnært fiske etter torsk og hyse har gjennom det siste drøye året vært i en resertifiseringsprosess for å gjenvinne MSC-sertifikatene. Norges Fiskarlag har hatt prosjektansvaret for denne sertifiseringen i samarbeid med fiskesalgslagene, herunder Råfisklaget, og Norges sjømatråd som prosjektpartnere.

02. nov. 2023
Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen med båten «Røstjenta» er Årets kvalitetsfisker 2023

Ved første øyekast vil det være naturlig å anta at årets kvalitetsfisker er fra øya lengst sør i Lofoten. Faktisk er skipper og eier av fiskebåten «Røstjenta», Jan-Erik Pedersen, født i Lofoten og bodde der i sine barneår fram til familien flyttet til Spildra. I dag holder både båt og fiskerne til på en øy lenger nord, på fiskermunn kalt «Lille Lofoten», nemlig Sørøya.

26. okt. 2023
Mer tilgjengelig råstoff gir flere muligheter

Norges Råfisklag, SUROFI og Vest-Norges Fiskesalslag innførte delvis auksjonsplikt på fryst råstoff fra og med 1. januar 2022. Ordningen har vært en suksess – for alle parter. De tre salgslagene har bestemt seg for å videreføre ordningen i 2024.

17. okt. 2023
Endring i nasjonal leverandørerklæring på seddel

Salgslagene gjennomførte i mai i år, etter dialog med Tolletaten, endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

03. okt. 2023
Oppsummering av kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2023

Prismessig var årets blåkveitesesong ekstraordinær.

27. sep. 2023
Viktig info til fisker og fiskekjøper: Krav om meldingsnummer for havneanløpsmelding på seddel

I april fremmet Fiskeridirektoratet krav om at meldingsnummer (RN) som identifiserer melding om havneanløp (POR) skal oppgis på alle landings- og sluttsedler. Råfisklaget har lagt til rette for at nummeret kan føres inn på seddel, og følger nå opp.

26. sep. 2023
Dette må du vite før årets hummerfiske

Hummer er en ettertraktet delikatesse. Dette er viktig å huske før årets hummerfiske går av stabelen den 1. oktober.

22. sep. 2023
Seminar for deg som er interessert i fiskerirett

Norges Råfisklag gjentar suksessen og inviterer jurister, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar.

06. sep. 2023
Oppdatert: Indisk verdensstjerne kommer på sjømatnæringens felles plastseminar

I fjor samlet 2 000 frivillige over 20 tonn marint avfall under «Rein Hardangerfjord». Når verdens største opprydningsaksjon starter 14. september, inviterer en samlet norsk sjømatnæring til plastseminar og felles ryddedugnad. Ryddedugnaden kan du lese om lenger ned i saken for nå er det også klart at mannen som leder verdens største ryddeaksjon innleder plastseminaret!

15. aug. 2023
Siste sjanse til å nominere årets kvalitetsfisker 2023

Råfisklagets hederspris skal deles ut i november og du kan foreslå en fisker, båt eller mannskap.

02. aug. 2023
En fersk nyhet under årets blåkveitefiske

Det tradisjonsrike blåkveitefisket hører sommeren til, og første periode er allerede avsegstyrt med god deltakelse og en fersk nyhet. I Norge blir blåkveita røkt og brukt som delikatesse, men mesteparten blir faktisk eksportert til Asia, der den har blitt spesielt populær i en så kalt “hotpot”. Det er viktig å huske at kvalitet er et avgjørende viktig norsk fortrinn, i konkurranse med blåkveite fra andre land.

05. jul. 2023
Fiskekjøp Sommer 2023

Hvem kjøper fisk og skalldyr i sommer? Oversikten viser alle produksjonsanlegg og mottak i Norges Råfisklags område. Merk at kun de største og mest aktuelle mottakene er kontaktet, mens mindre mottak er utelatt fra ringerunden. Dersom et av disse mottakene er av interesse bes leseren selv kontakte mottaket ved hjelp av opplyst kontaktinformasjon.

20. jun. 2023
Vi tilbyr undervisning om kvalitetshåndtering av villfanget sjømat til videregående skoler

Kvalitetsfremmende tiltak i villfisknæringen er en viktig del av Norges Råfisklags oppgaver, og vi har fagpersoner som jobber med blant annet kvalitetskontroll på villfanget fisk og skalldyr.

07. jun. 2023
Nå kan du registrere deg og endre kontonummer hos Råfisklaget med BankID

I disse dager har Norges Råfisklag tatt i bruk BankID som signeringstjeneste. I første omgang er det fiskere som har "Min side", som nå kan endre kontonummer selv. I tillegg kan fiskere som for første gang registrerer seg og sitt kontonummer i Råfisklaget, gjøre det ved å identifisere seg med BankID.