Statistikk

Nøkkeltall {{selectedYearData.Year }}

{{ item | formatYear }}
Icon unavailable
Torsk
Icon unavailable
Hyse
Icon unavailable
Sei
Icon unavailable
Reke
Icon unavailable
Kongekrabbe
Flere arter
Rapporter

Omsatt verdi

Aktivitet

FISKEKJØPERE

{{ selectedYearData.Data.AntKjøpere }}

MOTTAKSANLEGG
Definisjon mottaksanlegg

Antall mottak av fersk, fryst (nøytrale fryselager), leppefisk, levende og andre typer.

{{ selectedYearData.Data.Mottaksstasjoner }}

TOTAL VERDI

{{ selectedYearData.Data.TotalVerdi | toMega | separator }}MNOK

ENDRING FRA {{ previousYear }}
{{difference.Value | formatPercentage}}
TOTALVEKT OMSATT

{{ selectedYearData.Data.TotalVekt / 1000 | round | separator }}TONN

ENDRING FRA {{ previousYear }}
{{difference.Weight | formatPercentage}}
NORSK FISKEFLÅTE

{{ selectedYearData.Data.ValueNorsk | toMega | separator }}MNOK

ENDRING FRA {{ previousYear }}
{{difference.ValueNorsk | formatPercentage}}
UTENLANDSK FISKEFLÅTE

{{ selectedYearData.Data.ValueForeign | toMega | separator }}MNOK

ENDRING FRA {{ previousYear }}
{{difference.ValueForeign | formatPercentage}}
SLUTTSEDLER
ENKELTFANGSTER

{{ selectedYearData.Data.AntSedler | separator }}STK

ENDRING FRA {{ previousYear }}
{{difference.ValueBanknotes | formatPercentage}}
FARTØY

{{ selectedYearData.Data.AntFiskeFartøy + selectedYearData.Data.AntFritidsFartøy | separator}}

{{ selectedYearData.Data.AntFiskeFartøy | separator }} Fiskefartøy
{{ selectedYearData.Data.AntFritidsFartøy | separator }} Fritidsfartøy
Artsfordeling omsetningsverdi {{selectedYearData.Year }}
Norske fartøy
Nøkkeltall {{selectedYearData.Year }} sammenlign med:
Verdi - Pris
Norske kroner pr. kilo
{{ fishGraphComments[selectedConservation][0] }}
Kvantum
Tonn pr. mnd
{{ fishGraphComments[selectedConservation][1] }}
{{ fishGraphComments[selectedConservation][2] }}

{{selectedFishTotalWeight | round | separator }}

TONN
{{selectedFishData.Year}}

{{yearToCompareFishTotalWeight | round | separator}}

TONN
{{yearToCompare}}
{{ fishGraphComments[selectedConservation][3] }}
Kvantum fordelt på redskap
Norske fartøy

{{ selectedFishData.Year }}

{{ yearToCompare }}

{{ fishGraphComments[selectedConservation][4] }}