Aktuelt fra Norges Råfisklag

10. sep 2021
Råfisklaget støtter deltagelse på strandryddedugnaden

Råfisklaget har gjennom mange år vært med i kampen mot søppel i havet, og FNs klimarapport som nylig ble publisert viser at klima og miljø bør stå enda høyere på agendaen. Derfor gir vi økonomisk støtte til å delta på Norges største ryddedugnad – Strandryddeuka.

06. sep 2021
Fisknytt uke 35

Selv om aktiviteten i fiskeriene er lavere enn uka før, er den såpass høy at totalomsetningen for norske fartøy fortsetter å ta inn på fjoråret. Det er fremfor alt leveranser av sjøfryst fisk og skalldyr som er årsaken til at avstanden til fjoråret nå er redusert til 52 millioner kroner. Høstlig ruskevær la en demper på det mer kystnære fisket etter torsk, blåkveite, hyse, sei og kongekrabbe. Særlig blåkveitefisket ble rammet, og årets periodekvote har dermed enda til gode å bli oppfisket.

30. aug 2021
Fisknytt uke 34

Leveransene av sjøfryst råstoff bidrar betydelig til ukeomsetningen forrige uke. Hele 143 av totalt 230 millioner kroner kommer fra omsetningen av sjøfryst råstoff. Leveransene av frosset reke er en betydelig bidragsyter med 89 millioner kroner av totalen. Dette bidrar til at omsetningen fra norske fartøy tar betydelig innpå fjorårets omsetning. Ellers økte leveransene av notsei til en nær dobling fra uka før, samt fine bidrag fra kongekrabbe, taskekrabbe, kystrekefangster og leppefisk i sør.

23. aug 2021
Fisknytt uke 33

Etter tre uker på rad med økende omsetning var forrige uke den første med redusert omsetning. Omsetningstallene for ferskt råstoff viser at blåkveitefisket har roet seg betydelig ned sammenlignet med første uke av fisket, men det er fortsatt grei aktivitet. Det var også en reduksjon i fangstene av sei. Snurrevad overtar som største fangstredskap. For sjøfryst sjømat viser tallene også en liten nedgang fra uka før. Det var størst omsetning av torsk, etterfulgt av snabeluer.

16. aug 2021
Fisknytt uke 32

Omsetningstallene økte for tredje uke på rad og passerte 200 mill kroner forrige uke. 2. periode av blåkveitefisket for kystflåten er godt i gang, og tallene viser god aktivitet. Notseien er en betydelig bidragsyter til aktiviteten i Vest-Finnmark og Troms, samtidig har kongekrabbe økning fra forrige uke og holder posisjonen med høyest omsetningsverdi i Øst-Finnmark. Omsetningen av sjøfryst sjømat har en tredobling av verdien fra uken før og er dermed en viktig bidragsyter til omsetningstallene.

09. aug 2021
Fisknytt uke 31

Fiskeriene våkner til etter ferien, og omsetningen øker enda et hakk fra den foreløpige bunnoteringen i uke 29. Økningen kommer i hovedsak på fersk fisk. Langs kysten er det kongekrabbe som bidrar mest i Øst-Finnmark, tett fulgt av torsk. I Vest-Finnmark og Troms er det notseien som dominerer, og der har det vært en betydelig økning de siste to ukene. Lengre sør er det taskekrabbe, breiflabb og leppefisk som drar opp. På frossen fisk er det størst landinger av reke.