Aktuelt fra Norges Råfisklag

15. feb 2022
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk fra 2021 til 2022 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

14. feb 2022
Leveranseopplysninger inneholder nå opplysninger på fiskemottak

Råfisklaget er opptatt av et velfungerende marked, der like konkurransevilkår gjelder. De åpne leveranseopplysningene på våre nettsider bidrar til dette.

14. feb 2022
Fisknytt uke 6

Kystflåten leverte nesten 10 millioner kilo skrei forrige uke, hvilket er den største mengden på ei uke hittil i år. Stadig økte mengder av denne atletiske fisken når kysten av Nord-Norge på sin vandring mot gytefeltene i Lofoten. I forrige uke hadde den på alvor nådd frem til Vesterålen og førte til økte leveranser fra et større antall båter, spesielt på Andenes og Myre.

09. feb 2022
Danske myndigheter utvider kravet om Prior Notification til fartøy som anløper havn uten fisk om bord

Fra 24. januar 2022 må fartøy som anløper dansk havn, med eller uten fisk, sende Prior Notification fire timer før anløp havn.

07. feb 2022
Fisknytt uke 5

Kystflåten fikk noen gode fiskedager forrige uke, og leverte økte mengder fisk og skalldyr - spesielt skrei og kongekrabbe. Hovedaktiviteten i skreifisket har flyttet seg fra Finnmark og sørover til Troms og Vesterålen - i takt med skreiens vandring mot gytefeltene i Lofoten.

31. jan 2022
Fisknytt uke 4

Mot slutten av forrige uke løyet været og kystflåten fikk endelig bedre forhold for å fiske skrei. Det førte blant annet til at det for første gang i år ble levert over 5000 tonn fersk torsk på én uke - hvilket er mer enn dobbelt så mye som uken før. Hittil i år har det meste av torsken blitt levert i Finnmark, men nå ser vi at det leveres mye også i Troms og Vesterålen.

27. jan 2022
Årsoppgave for fiskere 2021 er klar 29. januar!

Årsoppgaven er klar lørdag 29. januar og sendes ut umiddelbart. Vi minner om at du kan finne årsoppgaven inne på Mine Sider under «Dokumenter». Den kommer i et nytt og bedre format, som gir deg mulighet til å vise omsetning for et spesifikt fartøy, eller totalomsetning for bedriften for angitt periode.

26. jan 2022
Sjøfryst fisk er mer populært enn noen gang

På Råfisklagets nettauksjon ble det i perioden september 2021 til januar 2022 solgt mer enn dobbelt så mye sjøfryst fisk som foregående år. En av årsakene er at kjøperne har sikret seg råstoff for å lage klippfisk - den populære bacalaoen i Portugal og Brasil.

24. jan 2022
Fisknytt uke 3

Fisket etter kongekrabbe har kommet godt i gang i nord, og til nå i år er det levert nesten 242.000 kilo for nesten 97 millioner kroner. Fisket etter denne delikatessen er regulert med en fast kvote per fartøy i området fra Nordkapp til russegrensa i øst, for å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri. Det er nå og utover vinteren at den norske kongekrabben har størst kjøttfylde og er på sitt beste.