Her er Råfisklagets nye styre

Styret ble valgt på Råfisklagets årsmøte 11. mai 2022.

Foto: Norges Råfisklag

11. mai 2022 - Lisbeth Drotz


Fra venstre: Mari-Ann Johansen (vara for Yngve Sørensen), Einar Mortensen, Tom Vegard Kiil, Rolf Guttorm Kristoffersen, Roger Hansen, Kjell Otto Knoph, Arnstein Næss, Ida Pollan Thowsen, Ole Andreas Dahle, Jan Roger Lerbukt, Børre Johannessen. Marita Sedeniussen var ikke til stede når bildet ble tatt.