Kart over fangstfelt

Fangstfelt som oppgis på seddel skal ha start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nautiske mil og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nautiske mil.

17. jan. 2023 - Camilla Stormoen