Aktuelt fra Norges Råfisklag

23. aug 2021
Fisknytt uke 33

Etter tre uker på rad med økende omsetning var forrige uke den første med redusert omsetning. Omsetningstallene for ferskt råstoff viser at blåkveitefisket har roet seg betydelig ned sammenlignet med første uke av fisket, men det er fortsatt grei aktivitet. Det var også en reduksjon i fangstene av sei. Snurrevad overtar som største fangstredskap. For sjøfryst sjømat viser tallene også en liten nedgang fra uka før. Det var størst omsetning av torsk, etterfulgt av snabeluer.

16. aug 2021
Fisknytt uke 32

Omsetningstallene økte for tredje uke på rad og passerte 200 mill kroner forrige uke. 2. periode av blåkveitefisket for kystflåten er godt i gang, og tallene viser god aktivitet. Notseien er en betydelig bidragsyter til aktiviteten i Vest-Finnmark og Troms, samtidig har kongekrabbe økning fra forrige uke og holder posisjonen med høyest omsetningsverdi i Øst-Finnmark. Omsetningen av sjøfryst sjømat har en tredobling av verdien fra uken før og er dermed en viktig bidragsyter til omsetningstallene.

09. aug 2021
Fisknytt uke 31

Fiskeriene våkner til etter ferien, og omsetningen øker enda et hakk fra den foreløpige bunnoteringen i uke 29. Økningen kommer i hovedsak på fersk fisk. Langs kysten er det kongekrabbe som bidrar mest i Øst-Finnmark, tett fulgt av torsk. I Vest-Finnmark og Troms er det notseien som dominerer, og der har det vært en betydelig økning de siste to ukene. Lengre sør er det taskekrabbe, breiflabb og leppefisk som drar opp. På frossen fisk er det størst landinger av reke.

02. aug 2021
Fisknytt uke 30

Aktiviteten i fiskeriene var i forrige uke mer tilbake til normalen for årstiden, med størst trykk i Finnmark. En beskjeden andel av kystflåten leverte en herlig blanding av kongekrabbe, torsk, hyse og sei. Også i Vesterålen ble det levert en fangst - etter to uker uten. Lengre sørover langs kysten fanges det for tiden taskekrabbe.

26. jul 2021
Fisknytt uke 29

Med den dårligste ukeomsetning hittil i år fastslår vi at fiskeriene er i sommermodus langs det meste av kysten - selv om kaldvær og vind minner mer om høst enn sommer. Det var kun leveransene av fersk hyse som tok seg litt opp. Utrolig nok var det andre uka på rad der ingen villfanget sjømat ble levert fersk i Vesterålen.

22. jul 2021
Annerledes sesong i kystflåtens blåkveitefiske

Første del av det tradisjonsrike blåkveitefisket for kystflåten er avsluttet for i år. Nært 300 båter deltok i første periode, i det som kan kalles kystflåtens svar på «ekstremsportsveko».

19. jul 2021
Fisknytt uke 28

Det er fisket etter torsk, hyse, sei og kongekrabbe i Finnmark som står for kystflåtens største aktivitet. Samtidig er fisket etter taskekrabbe fra Nordland og sørover langs kysten godt i gang. For den havgående fiskeflåte var det torsken som dominerte forrige uke.