Aktuelt fra Norges Råfisklag

27. Sep 2021
Fisknytt uke 38

Årets første høststorm førte til vanskelige driftsforhold for kystflåten midtveis forrige uke. I Finnmark dreier leveransene seg om torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Lengre sør holder fangstene av taskekrabbe i Lofoten-Nordmøre seg godt, og for Trøndelag og Nordmøre er mange opptatt med leppefisk. Forrige uke var det en oppsving i omsetningen av sjøfryst råstoff, der nær 3.000 tonn reke stod for halvparten av verdien.

20. Sep 2021
Fisknytt uke 37

For andre uken på rad var omsetningen økende, og norske fartøy har nå passert omsetningstallene for fjoråret med god margin. Det var betydelig økning i omsetningen av sjøfryst sjømat, der seien troner på toppen som vanligvis besittes av torsken. Det var en nedgang i omsetningen av fersk sjømat, deriblant for torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Nedgangen kan også tilskrives at 2. periode av direktefisket etter blåkveite stoppet forrige torsdag, 16. september.

13. Sep 2021
Fisknytt uke 36

Stabile værforhold forrige uke førte til økt aktivitet og økte leveranser av fisk og skalldyr fra kystflåten, spesielt i Finnmark. Siden det for tiden leveres lave kvantum av blåkveite, fortsetter den andre perioden av direktefisket også denne uka. Leveransene fra havflåten domineres av sjøfryst torsk, hyse og sei.

06. Sep 2021
Fisknytt uke 35

Selv om aktiviteten i fiskeriene er lavere enn uka før, er den såpass høy at totalomsetningen for norske fartøy fortsetter å ta inn på fjoråret. Det er fremfor alt leveranser av sjøfryst fisk og skalldyr som er årsaken til at avstanden til fjoråret nå er redusert til 52 millioner kroner. Høstlig ruskevær la en demper på det mer kystnære fisket etter torsk, blåkveite, hyse, sei og kongekrabbe. Særlig blåkveitefisket ble rammet, og årets periodekvote har dermed enda til gode å bli oppfisket.

30. Aug 2021
Fisknytt uke 34

Leveransene av sjøfryst råstoff bidrar betydelig til ukeomsetningen forrige uke. Hele 143 av totalt 230 millioner kroner kommer fra omsetningen av sjøfryst råstoff. Leveransene av frosset reke er en betydelig bidragsyter med 89 millioner kroner av totalen. Dette bidrar til at omsetningen fra norske fartøy tar betydelig innpå fjorårets omsetning. Ellers økte leveransene av notsei til en nær dobling fra uka før, samt fine bidrag fra kongekrabbe, taskekrabbe, kystrekefangster og leppefisk i sør.

23. Aug 2021
Fisknytt uke 33

Etter tre uker på rad med økende omsetning var forrige uke den første med redusert omsetning. Omsetningstallene for ferskt råstoff viser at blåkveitefisket har roet seg betydelig ned sammenlignet med første uke av fisket, men det er fortsatt grei aktivitet. Det var også en reduksjon i fangstene av sei. Snurrevad overtar som største fangstredskap. For sjøfryst sjømat viser tallene også en liten nedgang fra uka før. Det var størst omsetning av torsk, etterfulgt av snabeluer.