Norges Råfisklags årsmøte 2024

Norges Råfisklag avholder det 86. ordinære årsmøtet 7.- 8. mai i Tromsø. Vi sender direkte og du kan se opptak fra årsmøtets begge dager på denne siden.

Foto: Kristoffer Lorentzen

23. apr. 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Årsmøtet i Norges Råfisklag avholdes i år på Radison Blu hotell i Tromsø tirsdag 7. og onsdag 8. mai. Du kan se opptak fra årsmøtets begge dager lenge ned på siden.

Program tirsdag 7. mai:

10:00 Konstituering og åpningstale ved styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen

11:00 «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?»  

 • Innledning ved fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss  
 • Innledning ved forsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet
 • Innledning ved sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank1
 • Innledning ved adm. direktør Bjørg Helen Nøstvold, Norfra 

12:00 Lunsj  

13:00 Fortsettelse: «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?»   

14:30 Virksomhetsrapport 2023. Pris og markedssituasjonen 2024 

 • Innledning ved avd. direktør Charles Aas    

15:30 Styrets beretning 2023 og kontrollkomiteens årsmelding 2023 

16:00 Regnskap og revisjonsberetning

 • Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

16:30 Vedtektsendring: Endring av lagsavgiften

 • Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

Program onsdag. 8. mai:

09:00 Orientering om Samvirkeanbefalingen  

 • Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

Vedtektsendring: Valg av valgnemnd på årsmøtet 

 • Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

Instruks for valgnemnd

 • Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

09:45 Vedtektsendring: Oppheve krav til geografisk bosted for valgbarhet 

 • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland

Vedtektsendring: Overgang til bruk av fem numeriske vararepresentanter 

 • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland

10:45 Pause   

11:00 Godtgjørelse revisor

Valg av revisor

Godtgjørelse tillitsvalgte    

11:30 Valg av styre, kontrollkomité og valgnemnd

12:00 Avslutning og lunsj

Saksdokumenter

Norges Råfisklags årsberetning 2023 

Foredrag fra innledere publiseres fortløpende under årsmøtet og fjernes etter årsmøtet er avholdt.

 • Styreleders tale
 • Innledning ved fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss 
 • Innledning ved forsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet
 • Innledning ved sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank1
 • Innledning ved adm. direktør Bjørg Helen Nøstvold, Norfra 
 • "Virksomhetsrapport 2023" av Charles Aas
 • Regnskap med revisjonsberetning av Tommy Nygård
 • Endring av lagsavgiften av Tommy Nygård
 • Orientering om Samvirkeanbefalingen av Gerd Kristoffersen

Se opptak fra årsmøtets første dag 7. mai under.

Se opptak fra årsmøtets andre dag 8. mai under.