Vårens og sommerens nye minstepriser

Foto: Lillian Hansen, Norges Råfisklag

21. apr. 2022 - Thor E. Kalsaas & Charles Aas


Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 20. april 2022 minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på rafisklaget.no/minstepris

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 25. april 2022:

Blåkveite, over 2,4 kg, rund kr 23,50 (+ kr 1,00)
Blåkveite, 1,2-2,4 kg, rund kr 22,50 (+ kr 1,00)
Blåkveite, under 1,2 kg, rund kr 21,00 (+ kr 1,00)
     
Blåkveite, øvrige tilstander, beregnes ut fra fastsatte omregningsfaktorer.    
     
Brosme, under 1,0 kg  kr 5,00 (tidligere fri pris)
     
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg kr 55,00 (+ kr 1,00)
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 53,00 (+ kr 4,00)
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 43,00 (+ kr 1,00)
Kveite, øvrige redskaper over 60 kg kr 33,00 (+ kr 3,00)
     

For utfyllende kommentarer:
Administrerende direktør, Svein Ove Haugland, mobil 908 80 021
Avdelingsdirektør, Omsetning, Charles A. Aas, mobil 913 03 928