Aktuelt fra Norges Råfisklag

20. apr. 2023
Streiken er avsluttet

Fra fredag 21. april gjenopptar våre ansatte som var i streik jobbene.

11. apr. 2023
Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på Råfisklagets årsmøte!

Årsmøtet setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en viktig, relevant og hyggelig møteplass for fiskere og næringsaktører.

11. apr. 2023
Fisknytt uke 14

Det har vært stor fiskeriaktivitet i påskeuka, der de fleste av kjøperne har holdt åpent. Store og små fiskebåter har levert vel 11.500 tonn fersk torsk, hvilket er mye til å være i påsken. Mye dårlig vær hittil i sesongen og skreiens sene ankomst er årsaken til dette. Størst kvantum var fisket og levert i Vest-Finnmark, tett fulgt av Lofoten. Det fiskes fortsatt godt med torsk på garn nær land langs yttersida av Lofoten, men her må man regne med at vi snart synger på siste vers av årets sesong.

06. apr. 2023
Gledelig gjensyn med Lofoten for skolebåten “Fru Inger”!

Etter tre års opphold på grunn av koronapandemien, fikk førsteårselevene ved Guri Kunna videregående skole endelig ta skolebåten “Fru Inger” på skreifiske i Lofoten. Vi har tatt en prat med en av elevene om bord, Mikkel Andersen som går Fiske- og fangst.

03. apr. 2023
Fisknytt uke 13

Over 2000 fiskebåter leverte forrige uke hele 19.000 tonn fersk fisk og skalldyr i Råfisklagets område, av dette er nesten 83 % torsk. Fiskeriaktiviteten etter skrei er fortsatt høy selv om det ble levert nesten 4000 tonn mindre torsk forrige uke, fremfor alt på grunn av dårlig vær der båtene ble hindret fra å fiske. Den største aktiviteten er i Lofoten og Vest-Finnmark, som den har vært hittil denne vintersesongen. Flere båter melder om at de har blitt ferdig med årets torskekvote før påska.

29. mar. 2023
Åpningstider og utbetalinger i påsken

Påsken 2023 står for tur og mange i fiskerinæringa holder hjulene i gang. Er du en av dem? Her finner du informasjon om Råfisklagets åpningstider og utbetalinger for påsken.

28. mar. 2023
Se hvem som kjøper fisk i påsken

Påsken er mellom 6.-10. april 2023. Denne oversikten er sist oppdatert 31. mars 2023.

27. mar. 2023
Fisknytt uke 12

Etter en rufsete vinter, slo både været og skreifisket til i forrige uke og fiskeflåten leverte hele 19.500 tonn torsk til en verdi av vel 600 millioner kroner. Fiskeriaktiviteten som førte til rekord for både kvantum og verdi, er størst på yttersiden av Lofoten og i Vest-Finnmark. Skreifisket, som nå er på sitt årlige toppnivå har en imponerende deltakelse både på hav og land. 

20. mar. 2023
Fisknytt uke 11

Skreien har nå også nådd frem til «innersia» av Lofoten, selv om tilgjengeligheten der er variabel. Godt torskefiske både i Lofoten og Vest-Finnmark førte til at det i uke 11 ble levert størst mengde torsk på ei uke så langt i år. Da det gjelder leveranser av sei og hyse fra kystflåten, tok fiskekjøperne Lofoten imot samlet størst mengde.

17. mar. 2023
Stor begeistring for skrei og Skreipatruljen i Spania

Første januar gikk startskuddet for å pakke kvalitetsmerket Skrei, og akkurat nå ligger båtene tett i tett på fiskefeltene for å bringe førsteklasses skrei inn til land. Forrige uke reiste Råfisklagets Skreipatrulje til Spania for å følge den unike ferske fisken ut i markedet.

13. mar. 2023
Fisknytt uke 10

Det ble levert dobbelt så mye villfanget sjømat av kystflåten i uke 10 sammenlignet med uken før. Hele 12 millioner kilo fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år, bidro sterkt til dette. For første gang i år ble det også levert størst kvantum torsk i området Lofoten. Vi kan dermed fastslå et skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, etter å ha svømt mange tusen kilometer fra nord i Barentshavet.

06. mar. 2023
Fisknytt uke 9

Det urolige og svært skiftende været fortsatte også i uke 9 og hindret mange båter fra å fiske. Uværsvinteren har gjort sitt til at det er levert nesten 21 millioner kilo fersk torsk mindre enn på samme tid i fjor. Tradisjonelt sett er vi nå inne i den mest hektiske sesongen i fisket etter skrei, så tallene er noe oppsiktsvekkende.

27. feb. 2023
Fisknytt uke 8

Vi legger atter en uke bak oss med meget skiftende vær, som tidvis har hindret båtene fra å fiske. De dagene været spilte på lag, var det stor fiskeriaktivitet og trangt om plassen på fiskefeltene. I likhet med uka før var det her det ble levert mest torsk, i takt med skreiens vandringsmønster for å gyte. Sammenlignet med fjoråret er det levert et langt lavere kvantum torsk hittil i år, mye grunnet dårlig vær.

23. feb. 2023
Nå er Råfisklaget på jakt etter ny kontrollør

Norges Råfisklag forsterker avdeling for ressurs og miljø og ser etter en person som i hovedsak skal jobbe med ressurs- og kvalitetskontroll av villfanget fisk og skalldyr i Råfisklagets område. Jobben innbefatter også håndheving av regelverk, veiledning og informasjon til næringsaktører samt analyse av fangstdata.

20. feb. 2023
Fisknytt uke 7

Da det verste uværet endelig ga seg forrige uke og båtene gjenopptok fisket, resulterte det i "den beste torskeuka" så langt i år med et levert kvantum på over 10 millioner kilo. Som mange ganger tidligere ser vi at en vinterstorm gjerne bringer skreien nærmere kysten - så også i år.

13. feb. 2023
Fisknytt uke 6

Uke 6 går over i historien som ei uværsuke, fra start til slutt - og det i hele Råfisklagets område! Uværet hindret mange kystfiskebåter fra å fiske og resulterte i at uvanlig liten mengde fisk ble levert, årstiden tatt i betraktning. Så langt i år har denne flåtegruppen levert kun halvparten så mye torsk som til samme tid i fjor. Utfra fangststatistikken ser vi dog at andelen torsk i fangstene er økende, både i Finnmark og Troms.

10. feb. 2023
Skreipatruljen: Vi utbrøt «Ohoi» da vi åpnet esken med skrei!

Første januar gikk startskuddet for årets skreisesong, og etter Skreipatruljens første kontroll i Europa er resultatet klart.

06. feb. 2023
Fisknytt uke 5

Selv om fiskerinæringa i nord fortsatt venter på det store innsiget av skrei fra Barentshavet, er det stor fiskeriaktivitet langs kysten - når været tillater det! For første uka i år, leverte kystflåten mer torsk enn sei, mesteparten i Troms og Finnmark. I Vesterålen og Lofoten er det fortsatt mest sei i fangstene. Havfiskeflåten rapporterer også om økt innslag av skrei i sine fangster.