KVALITETSTILSYNET

Kvalitetstilsynet er et resultat av den nye fiskesalslagslova og utføres av Råfisklagets kontrollører. Tilsynet har siden 2015 spesielt ført tilsyn med kvalitet på hvitfisk og har gjennom samtale og veiledning på kaikanten, for både fisker og fiskekjøper, forsøkt å bidra til god praksis og gode holdninger når det gjelder å ta vare på kvaliteten på villfanget sjømat.  

Råfisklaget har sammen med Mattilsynet og Nofima utarbeidet et tilsynsskjema som skal dokumentere bløgging, sløying, skader og kvalitetsfeil oppstått under fangst, handtering og lossing, utstyr og rutiner for fangstbehandling om bord samt handtering hos mottaker på land. Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet sitt arbeid med mattrygghet.

Les mer om kvalitetstilsyn i regi av Råfisklaget på regjeringen.no her og kvalitetstilsynet i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer på regjeringen.no her.