Aktuelt fra Norges Råfisklag

30. jan. 2023
Fisknytt uke 4

Samtidig som det går mot lysere tider, har vinterstormene nærmest stått i kø og hindret mange båter fra å fiske. Hittil i år har 1336 store og mindre fiskebåter levert drøye 58.000 tonn villfanget sjømat fra Finnmark til Nordmøre. Sammenlignet med i fjor er dette kvantumet 38 % lavere. Også i uke fire førte mye vind til kraftig reduksjon i leveransene, spesielt for kystflåten og omsetningsverdien ble redusert med nær 100 millioner kroner fra uka før.

23. jan. 2023
Fisknytt uke 3

Variabelt vintervær også i uke tre skapte utfordringer for båtenes mulighet til å fiske. Det ble likevel levert mer villfisk sammenlignet med uka før, men i vente på skreiinnsiget leveres det fortsatt mest sei. Snøkrabbebåtene er godt i gang med fisket langt nord i Barentshavet og rapporterer om godt fiske og fin krabbe, i litt rufsete vintervær.

18. jan. 2023
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk for konvensjonelle fartøy fra 2022 til 2023 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

16. jan. 2023
Fisknytt uke 2

Foreløpig fisker og leverer kystflåten mest sei, spesielt i området Vesterålen, og kvantumet så langt i år har passert det som ble levert i hele januar måned i 2022. Innsiget av skrei fra Barentshavet har ikke nådd frem til dette området riktig enda. Foreløpig er det utenfor kysten av Vest-Finnmark og Troms som det fiskes mest torsk, da fortrinnsvis med redskapet garn, som er helt i takt med årstiden.

11. jan. 2023
Sluttsedler – et verdipapir for fiskerne og fiskeriforvaltningen

Skreisesongen er i gang og for de fleste av oss betyr dette deilig sesongmat, men for fiskere, kjøpere og Norges Råfisklag går vi inn i vår mest hektiske periode. Limet i det store maskineriet langs kysten er sluttsedler. Mange sluttsedler. I fjor ble hele 60.000 sluttsedler sendt inn til Norges Råfisklag mellom 1. januar og 30. april – som er den offisielle skreisesongen.

09. jan. 2023
Fisknytt uke 1

Året med nye fiskekvoter har startet og mange båter er allerede i full sving. Når vi teller opp alle leveranser fra kystflåten i årets første uke, så er det klart mest sei som er levert, deretter torsk. Leveranser og salg av sjøfryst fisk er betraktelig lavere sammenlignet med fjorårets første uke.

02. jan. 2023
Omsetningsrekord i Norges Råfisklag i 2022

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for vel 17,2 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2022. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. Norske fiskere sto for vel 15,2 milliarder, eller 88 %, av dette.

30. des. 2022
Fiskeriåret 2022

Nå på årets siste dager kan det være naturlig å ta et lite tilbakeblikk på fiskeriåret vi har lagt bak oss, og Råfisklagssjefen, Svein Ove Haugland, oppsummerer fiskeriåret 2022 med sine ord.

19. des. 2022
Fisknytt uke 50

Torsk fisket ved Bjørnøya av havfiskeflåten dominerte leveransene i forrige uke. Dette er helt i takt med årstiden og fiskesesongen. Et polart lavtrykk i nord, som var spesielt ustyrlig i Midt-Troms, hindret mange båter fra å fiske. Likevel leverte kystflåten nesten like mye villfanget sjømat som uka før, som mesteparten består av sei og torsk. Neste fisknytt kommer 9. januar 2023, og fisknytt-redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

12. des. 2022
Fisknytt uke 49

I takt med årstiden er havfiskeflåtens fiske nord i Barentshavet det fiskeriet med størst aktivitet, mens kystflåtens fiske gradvis avtar frem mot jul. Forrige ukes tall viser at kystflåtens leveranser av torsk, sei og hyse ble redusert opp mot 50 % fra uka før. Samtidig er det altså økende frekvens i leveransene av sjøfryst torsk, sei og hyse fra havfiskeflåten til frysehoteller langs kysten. Fisken selges på auksjon til norske førstehåndskjøpere som blant annet lager produkter av klippfisk.

06. des. 2022
Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

05. des. 2022
Fisknytt uke 48

I takt med natur og årstid fiskes det et mangfold av arter av våre fiskere, både kystnært og langt til havs. Sei, hyse, torsk, kongekrabbe, breiflabb og kveite er noen av artene det ble levert mest av forrige uke, sistnevnte med det som sannsynligvis er en alle tiders toppukenotering. Det skal med andre ord være gode muligheter for å sikre seg årets julekveite.

02. des. 2022
Vi øker renta igjen!

Nå får du hele 4 prosent rente på lønnskontoen din. Råfisklagskortet er et bankkort som er tilknyttet vanlige banktjenester, men som er tilpasset bruken til deg som er fisker. De to største fordelene med kortet er at oppgjøret er tilgjengelig allerede dagen etter leveranse, og at det er spesielt gunstige innskuddsrenter.

28. nov. 2022
Fisknytt uke 47

Omsetningen svinger mye fra uke til uke, mest som følge av variable landinger og omsetning av fryst råstoff fra trål og autoline. I uke 47 økte frystomsetningen, der torsken stod for det meste. Kystflåten hadde økte landinger spesielt av sei, men også av torsk og kongekrabbe, og kveitefisket tok seg opp til nytt toppnivå i omsatt ukekvantum.

21. nov. 2022
Fisknytt uke 46

I forrige uke var det lavere omsetning sammenlignet med uka før, noe som først og fremst skyldes variasjon i leveransene av sjøfryst sjømat. Det var toppuke i kveitefisket med leveranse på hele 140 tonn fersk kveite. Ellers i Råfisklagets område er det i Øst-Finnmark det leveres mest fersk torsk, hyse og kongekrabbe, men det er også økende aktivitet og leveranser av sei og torsk i Nord-Troms. Sesongen for taskekrabbe er avtakende, og fangstene fra Lofoten og sør minker nå i takt med sesongen.

14. nov. 2022
Fisknytt uke 45

Økning i fiskeriene både langs kysten og langt til havs. Størst aktivitet finner vi i torskefisket på fiskebankene utenfor Øst-Finnmark og lenger nord. Kystflåtens høstfiske etter kveite resulterte i en toppuke for året, da vel 116 tonn av denne ettertraktede delikatessen ble levert. I takt med årstiden inntar nå silda blant annet fjordene i Nord-Troms, og arter som sei og torsk og hval følger etter for å få en smakebit. Fangstene av sei i disse områdene er naturlig nok økende, om enn variable.