Manual posisjon

Min posisjon: (GPS/Net)

{{ myCoordinates.lat.toFixed(5) }}° Lat, {{ myCoordinates.lng.toFixed(5) }}° Lng

Posisjon ikke tilgjengelig

Pin min posisjon

Deaktivere manual posisjon

Valg posisjon{{ marker.name | toUpper }}
{{marker.city}}
{{marker.address}}
{{marker.type}}
Dist: {{ marker.dist }}km
{{marker.contact}}
{{marker.mobile | formatPhone }}
{{marker.email}}
Ingen mottak valgt.
Ingen fartøy valgt
×
Navn Adresse Epost Telefon
{{trader.Name}} {{trader.Address}} {{trader.City}} {{trader.Email}} {{trader.Phone}}