Regelverk - 12/2023

Minstepriser til fisker f.o.m. 1. mai 2023, men ikke utover 17. september 2023

Regelverk 12/2023
Erstattet av: 23/2023 |
Gyldig fra 01.05.2023 |
Gyldig til 17.09.2023

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 18. april 2023 minstepriser gjeldende for vår og sommer. De nye minsteprisene blir gjeldende f.o.m. 01. mai 2023.

Alle minstepriser inkludert utvalgte varianter fra minsteprislisten (vedlagt) fremgår av nettsidene til Råfisklaget. Herunder også arter med dynamisk minstepris som torsk, hyse og sei.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 01. mai 2023:

Art, størrelse, tilstand Minstepris Endring (+/-)
Kvitlange over 2,0 kg kr 15,00 (+ kr 1,00)
     
Brosme 1,0-2,0 kg kr 12,00 (+ kr 2,00)
     
Blåkveite over 2,4 kg, rund kr 27,00 (+ kr 3,50)
Blåkveite 1,2 - 2,4 kg, rund kr 26,00 (+ kr 3,50)
Blåkveite under 1,2 kg, rund kr 25,00 (+ kr 4,00)
*Blåkveite, øvrige tilstander, beregnes ut fra offisielle omregningsfaktorer
 
Kveite, snørefanget under 20 kg kr 75,00 (+ kr 7,00)
Kveite, snørefanget 20-40 kg kr 70,00 (+ kr 7,00)
Kveite, snørefanget 40-60 kg kr 60,00 (+ kr 8,00)
Kveite, snørefanget over 60 kg  kr 50,00 (+ kr 8,00)
     
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg kr 62,00 (+ kr 4,00)
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 60,00 (+ kr 4,00)
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 50,00 (+ kr 5,00)
Kveite, øvrige redskaper over 60 kg kr 40,00 (+ kr 5,00)

 

Norges Råfisklag
Charles Aas
AvdDir Omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag