Regelverk - 23/2023

Minstepriser til fisker f.o.m. 18. september 2023, men ikke utover 10. desember 2023

Regelverk 23/2023
Erstattet av: 26/2023 |
Gyldig fra 18.09.2023 |
Gyldig til 10.12.2023

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 12. september 2023 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Partene ble enige om å videreføre allerede gjeldene minstepriser, f.o.m. 18. september 2023 og inntil videre, men ikke utover 10. desember 2023.

Gjeldende minstepriser kan ses i vedlagt minsteprisliste eller under linken minstepriser på Råfisklagets nettsider.  

Norges Råfisklag
Charles Aas
AvdDir Omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag