Regelverk - 25/2022

Minstepriser til fisker f.o.m. 12. desember 2022, men ikke utover 23. april 2023

Regelverk 25/2022
Erstatter: 22/2022 |
Erstattet av: 12/2023 |
Gyldig fra 12.12.2022 |
Gyldig til 30.04.2023

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 6. desember 2022 minstepriser gjeldende for vintersesongen.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 12. desember 2022:

Lyr over 2,0 kg kr 18,00 (+ kr 1,00)
Lyr 1,0-2,0 kg kr 16,00 (+ kr 1,00)
     
Lysing over 2,0 kg sløyd med hode kr 20,00 (+ kr 0,50)
Lysing 1,0-2,0 kg sløyd med hode  kr 15,50 (+ kr 0,50)
     
Kvitlange over 2,0 kg kr 14,00 (+ kr 2,00)
     
Brosme 1,0-2,0 kg kr 10,00 (+ kr 2,00)
     
Kveite, snørefanget under 20 kg kr 68,00 (+ kr 3,00)
Kveite, snørefanget 20-40 kg kr 63,00 (+ kr 3,00)
Kveite, snørefanget 40-60 kg kr 52,00 (+ kr 2,00)
Kveite, snørefanget over 60 kg  kr 42,00 (+ kr 2,00)
     
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg kr 58,00 (+ kr 3,00)
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 56,00 (+ kr 3,00)
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 45,00 (+ kr 2,00)
Kveite, øvrige redskaper over 60 kg kr 35,00 (+ kr 2,00)
     
Rødspette over 0,7 kg kr 13,50 (+ kr 1,00)
Rødspette under 0,7 kg kr 12,50  (+ kr 1,00)
     
Rogn av torsk kr  8,00 (+ kr 0,50)
Rogn av hyse    kr  5,50 (+ kr 0,50)
Rogn av sei      kr  5,50 (+ kr 0,50)
Rogn av lyr, brosme og blålange kr  6,00 (+ kr 0,50)
Rogn av kvitlange kr 14,00 (+ kr 0,50)
     
Lever av torsk kr 5,00 (+ kr 1,00)
Lever av hyse   kr 2,00 (+ kr 0,50)
Lever av sei kr 2,00 (+ kr 0,50)
Lever av lyr, brosme og kvitlange kr 2,00 (+ kr 0,50)

 

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Amalie Oda Harland
Konsulent
Norges Råfisklag