Bruksanvisninger

Reserveløsning landingsseddel
27.07.2022
Reserveløsning sluttseddel og e-signering
25.07.2022
Skriv kaisalgseddel i Webseddel på MinSide
Hvordan fylle ut en kaisalgsseddel på Min Side
28.02.2022
Skriv landingsseddel for levendefangst i Webseddel på MinSide.
10.03.2022
Skriv landingsseddel for mellomlagring av leppefisk i Webseddel på MinSide.
27.07.2022
Skriv landingsseddel for sjøltilvirket tørrfisk i webseddel på MinSide
07.09.2022
Skrive sedler i Webseddel på MinSide
Hvordan fylle ut webseddel.
13.06.2023
Slik regnes den dynamiske minsteprisen ut
Det er flere faktorer som styrer hvor mye fiskerne får betalt for fangsten sin, og disse kan endre seg raskt. Minsteprisen på blant annet torsk regnes derfor ut av en datamodell som fortløpende fanger opp endringer, og prisen oppdateres annenhver uke. I denne videoen kan du se hvilke faktorer som er med på å styre utregningen av dynamisk minstepris, og hvordan førstehåndssalg av villfanget fisk og skalldyr foregår for de flere tusen fiskerne som skaper verdier langs norskekysten.
06.09.2023