Bruksanvisninger

Oversikt systemintegrasjoner
Seddel, avregning, faktura, produktregister.
06.10.2022
Plukk sedler til CatchCertificate på MinSide
Du må være logget inn på MinSide.
06.10.2022
Reserveløsning landingsseddel
27.07.2022
Reserveløsning sluttseddel og e-signering
25.07.2022
Skriv kaisalgseddel i Webseddel på MinSide
Hvordan fylle ut en kaisalgsseddel på Dine sider
28.02.2022
Skriv landingsseddel for levendefangst i Webseddel på MinSide.
10.03.2022
Skriv landingsseddel for mellomlagring av leppefisk i Webseddel på MinSide.
27.07.2022
Skriv landingsseddel for sjøltilvirket tørrfisk i webseddel på MinSide
07.09.2022