Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Bruksanvisninger

Reserveløsning sluttseddel og e-signering
25.07.2022
Skriv kaisalgseddel i Webseddel på MinSide
Hvordan fylle ut en kaisalgsseddel på Dine sider
28.02.2022
Skriv landingsseddel for levendefangst i Webseddel på MinSide.
10.03.2022
Skriv landingsseddel for mellomlagring av leppefisk i Webseddel på MinSide.
27.07.2022
Skriv landingsseddel for sjøltilvirket tørrfisk i webseddel på MinSide
07.09.2022
Skrive sedler i Webseddel på MinSide
Hvordan fylle ut webseddel.
23.08.2022