Innkjøpsveileder for Norges Råfisklag

Innkjøpsveileder
Gyldig fra 01.01.2023 |
Gyldig til Inntil videre

Innkjøpsveileder knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsmiljø og korrupsjon. Det følger av våre etiske retningslinjer at vi stiller høye krav til våre ansatte, tillitsvalgte, leverandører og forretningsforbindelser for å skape et mer bærekraftig samfunn. Dette gjøres gjennom våre retningslinjer, risikokartlegging, oppfølging og tydelige klimamål for våre leverandører.  

Kartlegging av leverandører 

Alle våre leverandører skal risikovurderes ut fra ut fra følgende kriterier: 

 • I hvilken grad er bærekraft integrert i leverandørens strategi?
 • Hvilke resultater og mål har leverandøren for sitt klimaarbeid?
 • Bruker leverandøren miljø-, kvalitets- og styringssystemer?
 • Har leverandøren produksjon i risikoland?
 • Er varen eller tjenesten kjøpt fra bransje med lavtlønnsprofil og stor grad av deltidsansettelser?
 • Se side 15 OECDs veiledning for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
 • Leverandører med samlet fakturabeløp over NOK 500 000 pr. år risikovurderes uavhengig av øvrige kriterier

Ved innkjøp av produkter og tjenester skal bærekraft vektlegges. Gjennom kartlegging av leverandørene har vi mulighet til å påvirke både nye og eksisterende leverandører.  

Vi velger ikke leverandører, produkter eller tjenester som bryter med internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller interne retningslinjer.  

Krav til leverandører 

Det kreves at leverandøren dokumenterer at virksomheten opererer i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dokumentasjon på dette kan for eksempel være i form av EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Det kan også fremlegges andre attester utstedt av organer i andre EØS-organer, forutsatt at leverandøren kan dokumentere at disse tilsvarer EMAS eller ISO 14001.  

Produkter produsert under forhold forenlig med ILOs kjernekonvensjoner og som sikrer rettferdig handel har fortrinnsrett ved innkjøp. Det vil bli lagt vekt på at varen oppfyller kriterier for etisk handel og er merket med et anerkjent etikkmerke som Fairtrade-merket eller tilsvarende merker.  

Miljøhensyn skal vektlegges i alle våre innkjøp. Vi skal velge miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift og/eller som kun fører et begrenset utvalg miljøvennlige produkter. 

Krav og vurdering ved innkjøp  

 • Ved innkjøp skal varer som er resirkulerbare eller har materialer som er resirkulerbare foretrekkes. Se muligheter i både produktets emballasje og produktets levetid. 
 • Spør om innkjøpet er nødvendig eller kan reduseres, utsettes eller avlyses. 
 • Sikre at miljø, arbeidstaker- og menneskerettigheter er klart definert i kontrakten/betingelsene. 
 • Velg tilgjengelige miljømerkede produkter (Svanen, EU-blomsten). 
 • Velg primært økologiske / Fair Trade produkter (merket Ø / FT). 
 • Velg lavenergi og støysvake maskiner (A, AA osv.)
 • Velg miljøvennlige biler, maskiner og redskap med lang holdbarhet og som bruker miljøvennlig drivstoff.
 • Velg gjen-/ombruk av materialer ved kassasjon ved å gi det bort til veldedige organisasjoner og lignende. 
 • Velg miljøvennlige tjeneste- og jobbreiser.
 • Følg opp kontrakten og leveransen med hensyn til miljø- og bærekraftsspesifikasjon og krav. 
Norges Råfisklag
Adm.
Amalie Oda Harland
Norges Råfisklag