Regelverk - 24/2023

Minstepriser for hummer gjeldende fom. 8. november 2023 og inntil videre

Regelverk 24/2023
Gyldig fra 08.11.2023 |
Gyldig til Inntil videre

På bakgrunn av en vanskelig omsetningssituasjon for hummer settes minsteprisene ned med kr 45 for alle størrelser. Følgende minstepriser gjelder for omsetning fom 8 november 2023 og inntil videre

Hummer u/1,2 kg kr 250,- pr kg
Hummer 1,2-2 kg kr 185,- pr kg
Hummer o/2 kg kr 135,- pr kg

Minsteprisene gjelder for prima vare. Prisen for hummer som mangler en eller begge storklør, avtales mellom fisker og kjøper.

Alle som skal delta i dette fisket, må være påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket starter.

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag