Regelverk - 30/2021

Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2021

Regelverk 30/2021
Erstatter: Rundskriv nr 23/2019 |
Erstattet av: 23/2022 |
Gyldig fra 01.10.2021 |
Gyldig til 30.09.2022

Norges Råfisklag har etter dialog med Sjømatbedriftene fastsatt følgende minstepriser for hummer, gjeldende for omsetning f.o.m. 1. oktober 2021 og inntil videre:

Hummer u/1,2 kg kr 285,- pr kg
Hummer 1,2-2 kg kr 220,- pr kg
Hummer o/2 kg kr 170,- pr kg

Minsteprisene gjelder for prima vare. Prisen for hummer som mangler en eller begge storklør, avtales mellom fisker og kjøper.

Alle som skal delta i dette fisket, må være påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket starter 1. oktober 2021.

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag