Slik tar du best vare på blåkveite

Veiledning med fokus på riktig kjøling

05. sep. 2023 - Lisbeth Drotz


Havet kan kjennes kaldt ut for oss, men være varmt for fisken

Når fisket etter blåkveite foregår er temperaturen i havoverflaten mellom 7 og 10 grader ifølge snittmålinger fra Havforskningsinstituttet. Mange fiskebåter bruker vann fra havet under fiske, derfor er det ekstra viktig å sørge for at fisken kjøles om bord umiddelbart etter opptak, enten med is i containerne eller RSW i rommet.  

Tips til riktig håndtering av blåkveite finner du i faktaboksen under. 

- Blåkveita lever i temperaturer under 4°C og de fysiologiske prosessene er tilpasset den temperaturen. Utsettes den for varmere temperaturer enn dette, etter den er død, starter nedbrytningsprosessene med en gang. Kjøling er det eneste som kan bremse dette, påpeker Jonette Braathen i Råfisklagets kvalitetstilsyn. 

FAKTABOKS KJØLING AV BLÅKVEITE:

1. Fyll ca. 20 % is i containerne før du forlater havna. 
2. Når fisket starter fyller du litt vann i containeren (ikke mer enn 10-20 liter pr. container) for å få litt saltholdighet i isen, slik at isen ikke klumper seg. 
3. Bløgg kveita og la den blø ut i sjøvann. 
4. Send blåkveita ned i containeren - oppå isen/vannet. 
5. Når containeren er passelig full av kveite, etterfyll med vann. (minst like mye som ble fylt da fisket startet) 

Det som skjer da er at isen tiner under kveita. Fordi kveita er tyngre enn vann (den mangler svømmeblære og legger seg tett mot bunnen), presses smeltevannet opp mellom kveitene. På denne måten blir all fisken avkjølt. Det er alltid bevegelse ute på havet, båten ruller og det bidrar til fordeling av kjølevannet mellom kveita.