Vi tilbyr undervisning om kvalitetshåndtering av villfanget sjømat til videregående skoler

Kvalitetsfremmende tiltak i villfisknæringen er en viktig del av Norges Råfisklags oppgaver, og vi har fagpersoner som jobber med blant annet kvalitetskontroll på villfanget fisk og skalldyr.

Kurs for elever ved Meløy VGS/Inndyr i 2022

20. jun. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Siden 2015 har Råfisklaget, på oppdrag fra myndighetene, gjennomført et lovpålagt kvalitetstilsyn. Det gjøres gjennom samtale og veiledning på kaikanten, med både fiskere og fiskekjøpere. Gjennom tilsynet kontrolleres og dokumenteres det hvordan fiskebåten er rigget for å ivareta fangsten, samt hvordan fangsten er behandlet og kjølt.  

Råfisklaget ønsker å gi fremtidens fiskere kunnskap og holdninger som kan bidra til at norsk sjømat kan konkurrere i det øverste sjiktet kvalitetsmessig. Etter å ha gjennomført kvalitetskurs for elever på videregående skoler på Meløy og Senja, ønsker vi nå å tilby kurset til alle videregående skoler som har blå linje med fiske og fangst.  

- Vi sikter oss inn på høstsemesteret ettersom vinter og vår går til ordinære kontrolloppgaver i forbindelse med blant annet skreisesongen, sier kursansvarlig Jonette Braathen.

Braathen er en av kontrollørene i Råfisklaget med kompetanse og erfaring på kvalitet, og det er hun som har utarbeidet undervisningsopplegget for elever på blå linje.   

Kvalitetskurset varer i 2-3 undervisningstimer og inneholder: 

  • Fiskens fysiologi, samt litt om mikrobiologi og bakterier.
  • Fangstbehandling; bløgging, sløying, kjøling og oppbevaring.
  • Rutiner om bord i båt; renhold og opplæring.
  • Økonomi og kvalitet i videre produksjon av fisk og skalldyr.
  • Markedet for ulike kvaliteter.
  • Råfisklagets rolle når villfanget sjømat leveres av fisker og selges til kjøper (førstehåndsomsetningen). 

Selv om kurset er tilpasset både undervisningsplaner og det som er viktig å kunne om kvalitet når elevene selv skal begynne sin yrkeskarriere i villfisknæringen, kan det justeres med spesielle behov eller ønsker. Jonette håper flere skoler biter på tilbudet: 

- Send meg en e-post med litt informasjon om hvem dere er og når det kan være aktuelt så tar jeg kontakt, avslutter hun. 

Ønsker din skole kvalitetskurs? Send bestillingen til: jonette.braathen@rafisklaget.no 

Les om elev og lærling Simens opplevelse av kurset i denne artikkelen 

Kort om Norges Råfisklag: 

Norges Råfisklag er et fiskesalgslag som tar hånd om viktige nasjonale oppgaver innen omsetning og bærekraftig høsting av Norges ville fiskebestander. Salgslaget er organisert som et samvirke som er eid av fiskerne. Vi legger til rette for at fiskerne får levert og solgt fangsten sin, samt garanterer at fiskerne får betalt. Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Råfisklaget tar på alvor.  

I 2022 ble det levert og solgt 1,2 millioner tonn villfanget sjømat for 17,3 milliarder kroner gjennom salgslaget. Parallelt med dette jobbes det med sporing og ressurskontroll for at vi skal ha trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.  

Råfisklagets område strekker seg fra Finnmark til Nordmøre. Vi har hovedkontor i Tromsø og regionskontor i Svolvær og Kristiansund. All villfanget sjømat som leveres i vårt område, selges gjennom oss. Noen av våre viktigste og verdifulle arter er torsk, sei, hyse og reker, men vi håndterer til sammen over 90 ulike viltlevende marine arter – alt fra hval til tang og tare.