Skjema

Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022
Påmelding for representanter til årsmøtet 2023
Vennligst svar i skjemaet.
01.03.2023
Søk om støtte til mottaks- og servicestasjoner
Støttefondet for mottaks- og servicestasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen.
03.03.2022
Søk om tilgang til MinSide
21.07.2022
Søknadsskjema ryddeaksjon 2022
06.04.2022