Skjema

Samfiskeordningen og leiefartøyordningen
Ved samfiskeavtale og leiefartøyavtale vil alltid eier av kvotefartøyet motta avregninger og oppgjør fra Norges Råfisklag.
21.10.2022
Søk om støtte til mottaks- og servicestasjoner
Støttefondet for mottaks- og servicestasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen.
03.03.2022
Søknad om støtte
10.03.2022
Tilgang til MinSide for kontrollmyndigheter og regnskapsførere.
21.07.2022