Regelverk - 7/2024

Midlertidig endring av dynamisk minsteprismodell for sei

Regelverk 7/2024
Gyldig fra 12.04.2024 |
Gyldig til 09.06.2024

Etter samråd med Sjømat Norge og de andre salgslagene som omsetter notsei har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt å ta den minste vektklassen rund sei (u/1,6 kg) ut av den dynamiske minsteprismodellen og låse minsteprisen til kr 6,75,- pr kg. 

Minsteprisene gjelder f.o.m. 12. april 2024 og inntil videre, men ikke utover 09 juni 2024, fra og med 10. juni 2024 tas ovennevnte størrelse inn igjen i den dynamiske minsteprismodellen for sei.

For rund sei under 35 cm vil minsteprisen være kr 5,25,- per kg f.o.m. 12. april 2024, gjeldende inntil videre. 

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd.dir omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag