Regelverk - 11/2023

Reduksjon av minstepris for rund sei under 1,6 kg

Regelverk 11/2023
Gyldig fra 10.04.2023 |
Gyldig til 11.06.2023

Etter samråd med kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene som omsetter notsei har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt å ta den minste vektklassen rund sei (u/1,6 kg) ut av den dynamiske minsteprismodellen og låse minsteprisen til kr 7,75,- pr kg. For rund sei under 35 cm vil minsteprisen være kr 6,0,- per kg.

Minsteprisene gjelder inntil videre, men ikke utover 11. juni 2023, fra og med 12. juni 2023 tas ovennevnte størrelse inn igjen i den dynamiske minsteprismodellen for sei.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd.dir omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag