Regelverk - 29/2023

Minstepriser for tare fom. 1. januar 2024

Regelverk 29/2023
Gyldig fra 01.01.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Minsteprisen for tare gjeldende for omsetning f.o.m. 1. januar 2024 er

              kr 338,- per tonn

Eventuelle spørsmål om omsetning kan rettes til Ina Kjøl på e-post firmapost@rafisklaget.no

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag