Regelverk - 28/2023

Endringer i gebyr på forskudd og forsinket oppgjør

Regelverk 28/2023
Erstatter: 17/2022 |
Gyldig fra 01.01.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag endrer gebyr på forskudd og forsinket oppgjør fra 1. januar 2024. 

Nye satser vil være 

Ved utbetaling av følgende sum (kr)  Gebyr (kr)
0-99.999  150,-
100.000 - 199.999  300,-
200.000 - 299.999  450,-
>299.999  rente 6 % p.a. til forfall


Norges Råfisklag foretar oppgjør til fiskere for levert fangst. Oppgjørsbetingelsene er 15 dager fra levering. Ved forsinket oppgjør til fiskere fastsettes forsinkelsesrenten til 5 %. Det beregnes ikke renter for forsinkelser hvor beregnet rente er under kr 200.

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Kristoffer Kilvær
Regnskapssjef
Norges Råfisklag