Regelverk - 27/2023

Minstepriser for vassild f.o.m. 1. januar 2024

Regelverk 27/2023
Gyldig fra 01.01.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene/Sjømat Norge er enige om følgende minstepriser som gjelder fra og med 1. januar 2024 og inntil videre:

Fiskeart/anvendelse 

Minstepriser (kr/kg) 

Endring
(kr/kg)

Vassild o/400 gram - konsum 

6,70

+0,7

Vassild 300-400 gram - konsum 

5,90

+0,5

Vassild 220-300 gram - konsum 

4,65 

+0,5

Vassild 150-220 gram - konsum 

2,80 

+0,5

Vassild under 150 gram - konsum 

1,25 

+0,25

Vassild – skadd til dyrefór 

0,75 

+0,25

Kolmule/utkast - dyrefór/fiskefór/ensilasje 

0,75 

+0,25

Isgalt/skolest m/60 cm, anv. fersk/ising, sluh 

Fri pris 

Uendret

Isgalt/skolest m/60 cm, anv. fersk/ising, rund 

Fri pris 

Uendret


Prisene gjelder inkludert lossing. 

Vanntrekk settes til 2 %, jf. Fiskeridirektørens J-158-2016.  

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag