Sluttsedler – et verdipapir for fiskerne og fiskeriforvaltningen

Skreisesongen er i gang og for de fleste av oss betyr dette deilig sesongmat, men for fiskere, kjøpere og Norges Råfisklag går vi inn i vår mest hektiske periode. Limet i det store maskineriet langs kysten er sluttsedler. Mange sluttsedler. I fjor ble hele 60.000 sluttsedler sendt inn til Norges Råfisklag mellom 1. januar og 30. april – som er den offisielle skreisesongen.

Foto: Norges Råfisklag

11. jan. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Den norske sluttseddelen for omsatt villfanget sjømat er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs, er dokumentasjon på hvor mye som er fangstet viktig for å ha kontroll på ressursuttaket, slik at man har oversikt over bestandens tilstand. Seddelen inneholder detaljert informasjon om fangst, mengde og pris, og viser hvor mye som fiskes av havet og hvor store verdier som er i omløp. Sluttseddelen er med andre ord dokumentasjon for omsetning av lovlig fanget fisk. 

Hvordan fungerer det? 

Når en fisker leverer fangst på et fiskebruk skrives en svært omfattende kvittering som kalles for en sluttseddel. Denne sluttseddelen inneholder detaljert informasjon om fisker, fiskebåten, fangstfelt, fiskekjøper, fiskeslag, størrelser, kvalitetstilstand og priser.   

Når fisken er sortert og veid skal kvantumet føres på den digitale sluttseddelen. Seddelen signeres av fiskekjøper og fisker via CathSign-appen på mobiltelefon eller nettbrett, og sendes deretter umiddelbart til Norges Råfisklags for kontroll og oppgjør.  

Sluttseddelen utgjør en viktig del av grunnlaget for den offisielle norske fiskeristatistikken som igjen går inn i vurderingen av bestandene og fastsetting av neste års fiskekvoter. Sluttseddelen legges til grunn for fangstsertifikater ved eksport og er et viktig element i miljøsertifiseringen - en seddel i verdensklasse med andre ord! 

Sluttseddelen er grunnlaget for: 

 • Betaling til fisker  
 • Faktura til fiskekjøper  
 • Kontroll av oppfisket kvantum  
 • Norges offisielle fangststatistikk  
 • Fastsetting av kvoter  
 • Miljøsertifisering   
 • Fangstsertifikat ved eksport 

Dette må du huske på når du skriver eller signerer sluttseddel: 

 • Påse at seddelen inneholder riktig informasjon før den godkjennes,
 • For eksempel riktig fartøy, kvantum/pris og fangstfelt. 
 • Er noe feil skal seddel avvises, og kjøper må da bruke endringsfunksjonen. Seddel sendes til ny godkjenning av kjøper og fisker.   

Seddel må være signert av både fisker og kjøper for at seddelen går videre til oppgjør slik at pengene kan utbetales. 

Ved andre seddelutfordringer har Råfisklagets seddelgruppe vakttelefon i skreisesongen og kan kontaktes på telefonnummer 41 46 84 40 mandag-fredag 08:00-22:00, lørdag-søndag 12:00-18:00.  

Ved problemer utenom åpningstid skal reserveløsning benyttes. Slik fungerer reserveløsningen:  

 • Som kjøper må du huske å sjekke om du har alt klart for bruk av reserveløsningen. Det kan oppstå nettbrudd, strømbrudd e.l.  
 • Kjøper skal alltid ha tilgjengelig kopi av sluttseddelens reserve-versjon når reserveløsningen plutselig må benyttes.   
 • Seddelinnsender hos kjøper må være autorisert, det vil si registrert med mobilnummer på forhånd.  

Nesten 160.000 sedler hvert år krever et velsmurt maskineri 

Når nesten 160.000 sedler skal gjennom Råfisklagets datasystemer i løpet av et år krever det et feilfritt og sterkt maskineri. I 2022 leverte 3 854 fiskefartøy og 1 461 fritidsfartøy, eller 5315 unike selvstendig næringsdrivende bedrifter, fangst gjennom Norges Råfisklag. Det største fisketrykket er mellom januar og april når skreien vandrer ned fra Barentshavet og inn til norskekysten for å gyte. Nær 4000 båter er i sving og 40 prosent, eller over 60.000 av sedlene sendes inn i løpet av denne perioden. I denne perioden styrkes servicen til næringsaktørene og Råfisklagets seddelgruppe er tilgjengelig for å bistå tidlig til seint, syv dager i uka, når skreien leveres og sedler skrives.  

I fjor håndterte den dedikerte seddelgruppen nært 500 hendelser utenom ordinær arbeidstid i denne perioden.  

- Selv om det meste går av seg selv er det viktig at seddel sjekkes nøye før den godkjennes av fisker og kjøper og sendes inn til Råfisklaget, sier seddelgruppens Helen Hansen.

Les også: Sluttseddel fikk nytt utseende i 2022

Råfisklagets seddelgruppe fra venstre på bildet: Martine Cesilie Dahl, Helen Hansen og Ingvar Skirbekk. Pamela Eklund var ikke til stede da bildet ble tatt.