Nyhet: Sluttseddelen kommer nå i splitter nytt utseende, men med samme innhold!

Råfisklagets sluttseddel er blant annet grunnlaget for betaling til fisker for levert fangst og kontroll av den mengden fisk hvert enkelt fartøy har lov å fiske. Den er også grunnlaget for fangstsertifikat og offisiell norsk villfiskstatistikk. For fiskeren fungerer den som en kvittering som garanterer at fiskeren får penger for fangsten de leverer. En seddel i verdensklasse med andre ord!

Foto: Norges Råfisklag

25. mai 2022 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Seddelen har gjennomgått flere fornyelser siden den første ble tatt i bruk allerede i 1938. Seddelen som nå blir erstattet har sett ganske lik ut siden den ble introdusert i PDF-format i 2004. Da ble den for alvor digitalisert, etter hvert også med elektronisk sluttseddelføring og umiddelbar innsending direkte til salgslaget. Etter at elektronisk signatur av sluttseddel ble innført i 2020, leser og signerer de fleste sluttseddelen på mobil eller nettbrett.

- Vi har derfor utviklet en dynamisk visning som bedre får frem hva som faktisk er utfylt, sier IT-konsulent i Råfisklaget Jan-Olav Punsvik.

Dette er nytt på seddelen:

 • Større og mindre avsnitt som ikke er utfylt vises ikke, og gjør lesbarheten bedre.
 • På varelinjene vises i hovedsak det essensielle.
 • Dersom kvalitet ikke er spesifisert er det fordi kvaliteten er som forventet.
 • Det vil kun stå info om kvalitet dersom varen har avvik fra standard (eksempelvis skadd vare eller vare til oppmaling).
 • Informasjonen er gruppert og tilpasset visning på små skjermer.

- Råfisklaget så at antall felter på seddelen var for mange, og at noe måtte gjøres for å holde antall sider på PDF-dokumentet nede uten at det gikk utover lesbarheten, forklarer Punsvik.

Han er en av flere som har utviklet den nye sluttseddelen, og synes det er viktig at Råfisklaget hele tiden er på ballen i utvikling av tjenester som gjør hverdagen lettere for Råfisklagets viktigste kundegruppe, fiskerne.

Endringene som nå er gjort er ganske inngripende for utseendet, men Jan-Olav har en beroligende beskjed:   

- Ved første øyekast vil seddelen naturligvis virke fremmed, men all nødvendig informasjon er fortsatt med. Og vi kan berolige alle som opptatt av statistikk og data for øvrig om at dataen bakom PDF-dokumentet ikke er noe mindre, avslutter han.

Endringene innbefatter også for landingsseddel som skrives ved leveranser av villfanget sjømat til frysehotell eller fiskemerd.

Det nye utseendet implementeres fortløpende på sedler fra starten av juni, der alle landingssedler er først ut. 

Slik ser den nye sluttseddelen ut, der feltene som er utfylt vises.

Slik vises samme leveranse på sluttseddelen som nå fases ut.

Fakta om sluttseddelen:

Sluttseddelen er grunnlaget for:

 • Betaling til fisker
 • Faktura til fiskekjøper
 • Kontroll av levert kvantum mot tildelt kvote
 • Norges offisielle fangststatistikk
 • Fastsetting av størrelse på bestand
 • Fastsetting av kvoter
 • Miljøsertifisering
 • Fangstsertifikat

Den norske sluttseddelen for omsatt villfanget fisk og skalldyr er unik i verdenssammenheng. Når det høstes av en felles ressurs er dokumentasjon for mengde fangstet og verdi av omsetning av avgjørende betydning for å ha kontroll over ressursens tilstand og opprettholde en hvit økonomi. Norge er det eneste landet som har begge disse verdiene på en og samme kvittering.

Når en fisker leverer fangst på et fiskebruk skrives en svært omfattende kvittering som kalles for en sluttseddel. Denne sluttseddelen inneholder detaljert informasjon om fisker, fiskebåt, fangstfelt, fiskekjøper, fiskeslag, størrelse, kvalitet, tilstand og priser fordelt på hver av disse. Den norske sluttseddelen er unik i verdenssammenheng siden den både inneholder detaljert informasjon om både mengde og pris. Sluttseddelen er dermed et viktig dokument for å dokumentere hvor mye som er tatt opp av havet og hvor mange penger som er i omløp.

Etter at fangsten er sortert og veid inn, skal fisker og fiskekjøper være enig om hvor mye som er levert, og dette føres på seddel som begge signerer via CatchSign-app på mobiltelefon eller nettbrett. Seddelen sendes deretter umiddelbart inn til Norges Råfisklag som tar den inn i sine systemer for oppgjør og kontroll.

Sluttseddelen er grunnlaget for den offisielle norske fiskeri- og fangststatistikken, og som igjen går inn i vurdering av bestanden og fastsetting av neste års fiskekvoter. Sluttseddelen legges til grunn for fangstsertifikater og er et viktig element i eksport og miljøsertifisering.