Superstjerne og heltestatus! Skreipatruljen oppsummerer 2023.

Da Skreipatruljen igjen ankom Europas største fiskemarked Mercamadrid, i den spanske hovedstaden, etter tre års pandemi-hindringer, ble de tatt imot som kjendiser. Det er dog skreien som er den ekte superstjernen i Spania.

Foto: Sara Møllebakken, Norges sjømatråd

24. mai 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


30. april var siste pakkedato for kvalitetsmerket Skrei for i år, og etter endt sesong skryter patruljen av sjømatbedriftene som har lisens for å pakke kvalitetsmerket Skrei.

– Sesongen har vært kjempemessig, kvalitetsmerket Skrei holder et stabilt høyt nivå - og det er kanonbra, sier Skreipatruljens Jan-Erik Jensen.

Kvalitetsmerket Skrei er et helnorsk premiumprodukt av ypperste kvalitet. Den har sitt eget varemerke som er beskyttet, og sin egen Norsk Standard. Der er de høye kravene nedfelt, og sjømatbedriftene som ønsker å pakke denne edle fisken forplikter seg til å overholde standarden, åpne for kontroll og fremvise dokumentasjon på at de har lagt til rette for at kravene i merkeordningen overholdes. Fisken skal være lytefri og bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket. Den skal blø godt ut i rent vann, behandles skånsomt slik at den ikke får slag og den må kjøles hurtig ned mot 0°C. Disse grepene bidrar til at kvaliteten på skreien holder seg førsteklasses de 12 dagene Skrei-merket lover.

Selv om kontrollaktiviteten under fjorårets sesong tilnærmelsesvis var uten hindringer av pandemien, kunne man i år utføre jobben helt uten hindringer. Patruljen kunne for første gang siden pandemien følge skreien helt ut til dens største marked, Spania. Der fikk de stor oppmerksomhet både på fiskemarkedet i Madrid og i media.

– Det var vel så nært helt og stjernestatus jeg noensinne kommer til å oppleve, uttalte Skreipatruljens Arne Magne Andersen i etterkant. (Artikkel fortsetter under presseklippet)

Som tidligere år er det mange som gjør en imponerende jobb med å pakke kvalitetsmerket Skrei. Særlig sjømatbedriftene som har vært dedikerte skrei-pakkere over år, leverer en svært stabil kvalitet. Det er likevel slik at noen trenger litt oppfølging og veiledning for å levere på det høye nivået skreien skal være. Også i år har noen bedrifter vært nødt til å justere hvilken skrei de velger ut og pakker i eskene, etter å ha blitt stoppet eller fått advarsler som følge av Skreipatruljens kontroll.

– Det er særlig i starten på sesongen at vi kan oppdage avvik, forklarer Jensen. Enkelte bedrifter har kanskje nye ansatte som ikke har fått god nok opplæring i utvelgelse og pakking av skrei, men de retter det raskt opp etter de har mottatt tilbakemeldinger fra oss.

Feilplassering av Skreimerket på fisken og skrei med redskapsmerker i eskene er eksempler på avvik og manglende opplæring. Skreien skal være feilfri og merket skal plasseres i ryggfinnen eller langs etter midten av fisken (foran ryggfinnen), slik at fileten ikke skades.

Skreipatruljens Jan-Erik Jensen tar kontroll av kvalitetsmerket Skrei ved en omlastingsterminal i Danmark.

For å få best mulig oversikt har Skreipatruljen kontrollert Skrei som er pakket på ulike datoer og fra så mange bedrifter som mulig. Fra januar til utgangen av april har patruljen sjekket i alt 118 partier med kvalitetsmerket Skrei, hvilket utgjør omtrent 350 esker og over 2000 enkeltfisk. Kvalitetsmerket Skrei fra 36 ulike bedrifter er kontrollert. Kontrollene har blitt utført i Norge og i Europa. Mesteparten av fisken er fersk, hel skrei, men også filetprodukter av fersk skrei har blitt tatt nærmere i øyesyn.

Ifølge tall fra Norges sjømatråd eksporterte Norge til sammen 4,2 millioner kilo (4 212 tonn) fersk skrei til en verdi av 282 millioner kroner i løpet av årets fire første måneder. Sammenlignet med fjoråret er det en liten nedgang i mengde på 6 prosent, men en verdiøkning på 18 prosent. I alt 18 prosent av Norges eksport av fersk hel villfanget torsk var kvalitetsmerket Skrei i årets sesong. Dette er 2 prosent høyere enn i fjor. Spania er det største markedet for kvalitetsmerket Skrei, men ifølge statistikken er Danmark den største mottakeren. Danmarks omlastingsterminaler fungerer nærmest som et knutepunkt, og derfra sendes det meste av den norske delikatessen videre ut i Europa.

Det er derfor naturlig at det er på omlastingsterminaler i Danmark at Skreipatruljen utfører de fleste kontrollene av kvalitetsmerket Skrei. Det er også kontrollene som utføres nærmest mulig sluttmarkedet som gir det beste bildet på om skreien holder det kvalitetsmerket lover.

Et gjentakende funn under årets og fjorårets kontroller er esker hvor isen har smeltet helt, før fisken har nådd sin sluttdestinasjon. Dette er forårsaket av at skreien har vært for varm da den ble pakket i eskene, og selv om 4-6 grader kan oppleves som kjølig, er det ikke kaldt nok. Fisken har sett bra ut, men pakkes den som kvalitetsmerket Skrei skal den være kjølt ned mot 0°C, som er en forutsetning for at en kan garantere holdbarheten på 12 dager. Jensen har derfor en klar oppfordring til bedriftene som skal pakke kvalitetsmerket Skrei neste år:

– Kjøl ned fisken før den pakkes i eskene så blir det bra!

Nå må man vente til januar 2024 før man igjen får tak i den unike skreien som blir kvalitetsmerket. Distansen på flere tusen kilometer som denne atletiske fisken legger bak seg, gir musklene til en toppidrettsutøver. Den lange svømmeturen bygger styrke og spenst som gir en unik kvalitet på fiskekjøttet. Vi gleder oss! 

Les mer om kvalitetsmerket Skrei og Skreipatruljens oppgaver her.

Skrei med choritzo, foto Norges sjømatråd.

Fakta om kvalitetsmerket Skrei og Skreipatruljens oppgaver: 

 • Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd 

 • Norsk standard eier standarden for kvalitetsmerket skrei, NS 9406:2022  

 • Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard NS 9406:2022 

 • Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart. 

 • Alle fiskekjøpere og eksportører av kvalitetsmerket Skrei, lisensieres hos Sjømatrådet og må bekrefte at de har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder. 

 • Du kan finne disse produktene med kvalitetsmerket Skrei: 

  • fersk, hel skrei 
  • filetprodukter av fersk skrei 
  • tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei.
 • Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. Jobben med å utvikle merkevaren startet Sjømatrådet med tilbake i 1998. 

 • Råfisklagets Skreipatrulje utfører og har utført produktrevisjon siden begynnelsen. 

 • Nytt av året er at merket har blitt fornyet. For å unngå at "gamle merker" bare kastes, vil det være lov å bruke det gamle og nye merket ut denne sesongen - altså i perioden 1. januar og 30. april da den kjønnsmodne skreien befinner seg ved norskekysten for å gyte.