SKREIPATRULJEN

Skreipatruljens oppgaver

Skreipatruljen samarbeider tett med Norges sjømatråd, som eier kvalitetsmerket Skrei og standarden som knyttes til denne.

Skreipatruljen utfører produktsrevisjon av kvalitetsmerket, og tilbyr opplæring og veiledning til produsenter som selv ønsket det.  

Produsenter som ønsker å bruke Skrei-merket, forplikter å overholde standarden, åpne for kontroll og fremvise dokumentasjon på at de har lagt til rette for at kravene i merkeordningen overholdes.

Kontrollene foretas på kaia, hos de godkjente produsentene og på grossist- og omlastingssentraler, i Norge og i utlandet.

Noen fakta om kvalitetsmerket Skrei:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. 

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:

 • Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
 • Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
 • Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot 0 ºC. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Fakta om kvalitetsmerket Skrei og Skreipatruljens oppgaver: 

 • Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd 

 • Norsk standard eier standarden for kvalitetsmerket skrei, NS 9406:2022  

 • Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard NS 9406:2022 

 • Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart. 

 • Alle fiskekjøpere og eksportører av kvalitetsmerket Skrei, lisensieres hos Sjømatrådet og må bekrefte at de har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder. 

 • Du kan finne disse produktene med kvalitetsmerket Skrei: 

  • fersk, hel skrei 
  • filetprodukter av fersk skrei 
  • tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei.
 • Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. Jobben med å utvikle merkevaren startet Sjømatrådet med tilbake i 1998. 

 • Råfisklagets Skreipatrulje utfører og har utført produktrevisjon siden begynnelsen. 

 • Fra og med sesongen 2024, er det ikke tillatt å bruke de utgåtte merkene i sort og gull. De nye merkene har gyldighet i 2 år, og skal inneholde årstall for gjeldende sesong. Det vil si at fisk i sesongen 2024, skal være merket med tags med årstall 23/24 eller 24/25.

 • Det er kun lov å pakke kvalitetsmerket Skrei i perioden 1. januar og 30. april, som er da den kjønnsmodne skreien befinner seg ved norskekysten for å gyte.

 • Mer informasjon om kvalitetsmerket Skrei, opplæringsplaner, skreiveileder og bestilling av merker finner du på seafood.no her.