Seminar for deg som er interessert i fiskerirett

Norges Råfisklag gjentar suksessen og inviterer jurister, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar.

22. sep. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UIT Norges arktiske universitet. For å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret arrangeres det årlige fiskerirettsseminaret 12. oktober 2023. 

- I år har vi med oss innledere fra SALT, UiT Norges Arktiske Universitet og Fiskeridirektoratet som presenterer brennaktuelle temaer, sier Gerd Kristoffersen som er jurist i Norges Råfisklag. 

I år har vi fokus på miljørett, plastforurensing i havet, økosystembasert fiskeriforvaltning og ny organisering av Fiskeridirektoratet. Seminaret er gratis og arrangeres på Kystens Hus i Tromsø. Ved stor pågang vil jurister og andre som arbeider med fiskerirett vil bli prioritert.  

Agenda: 

Kl. 16:15 - Felles viltlevende marine ressurser i moderne miljørett: hvor langt kan staten gå i å gi plikter og rettigheter? - forsker Guri Hjallen Eriksen, SALT, Lofoten.

Kl. 16:45 - Plastforurensning i fiskerinæringen: Norges internasjonale forpliktelser (foredrag på engelsk) - førsteamanuensis Eva Romee van der Marel, UiT Norges Arktiske Universitet.

Kl. 17:15 - Økosystembasert Fiskeriforvaltning: Kampen mot ‘spøkelsesfiske - Stipendiat Ingrid Solstad Andreassen, UiT Norges Arktiske Universitet.

Kl. 17:45 - Ny organisering av Fiskeridirektoratet - divisjonsdirektør Jon Erik Henriksen, Fiskeridirektoratet.

Arrangementet er gratis. 

Det serveres sjømattapas etter den faglige delen av seminaret. 

Tid: Torsdag 12. oktober fra 16:00-19:30. 

Sted: Kantina, andre etasje i Kystens Hus, Tromsø. 

Påmelding senest 1. oktober til gerd.kristoffersen@rafisklaget.no