Nå er Råfisklaget på jakt etter ny kontrollør

Norges Råfisklag forsterker avdeling for ressurs og miljø og ser etter en person som i hovedsak skal jobbe med ressurs- og kvalitetskontroll av villfanget fisk og skalldyr i Råfisklagets område. Jobben innbefatter også håndheving av regelverk, veiledning og informasjon til næringsaktører samt analyse av fangstdata.

Foto: Gunn Norvik

23. feb. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


- Som kontrollør i Råfisklaget får du en variert og spennende arbeidshverdag, jeg vil si at ingen dag er lik, forteller nestleder ved avdeling ressurs og miljø Einar Mortensen. 

Mortensen har selv erfaring fra kontroller av fisk, båter og fiskebruk, og vet hva han snakker om. Nå har han blant annet ansvaret for drift og utvikling av salgslagets kvotekontroll, som utføres elektronisk og umiddelbart etter sluttseddelen er mottatt.  

- Veiledning og hjelp i kvotespørsmål fra fiskere vil være en del av oppgavene på avdelingen, forklarer han. Men hovedoppgaven vil være kontrolloppgaver og veiledning til næringsaktører på kaikanten i hele Råfisklagets område, fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør. 

De som søker bør ha interesse for og kjennskap til villfisknæringen og gjerne utdanning innen fiskerifag eller annet relevant fagområde, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning. I tillegg til god samarbeidsevne, må personen utvise god rolleforståelse og gjerne ha godt humør. 

- Personlig egnethet vil vektlegges høyt, ettersom vår nye kollega skal kunne kommunisere respektfullt og godt med næringsaktørene, og å passe inn i et allerede godt arbeidsmiljø på avdelingen, forklarer Mortensen. Det første kan være særlig utfordrende i sesongen, da folk både på hav og land jobber nærmest døgnet rundt og er sliten. Man må kunne vurdere og tilpasse seg situasjonen, slik at man unngår konflikt. 

Kontrollørene i Norges Råfisklag reiser aldri alene, og den nye kontrolløren vil alltid være sammen med en erfaren kollega.  

- Vi tar godt vare på hverandre her i Råfisklaget og vår nye kollega vil få tett oppfølging og grundig innføring i salgslaget og i arbeidsoppgavene som skal utføres. 

Søknadsfristen går ut 16. April og Mortensen har en oppfordring; 

- Send oss en søknad!

Les mer om stillingen som kontrollør og søk her.


Foto: Nestleder Einar Mortensen deltar på kontroll av kvalitetsmerket Skrei, som er en av oppgavene som avdeling for ressurs og miljø i Norges Råfisklag har. Fotograf: Lillian Hansen.


Foto: Som kontrollør i Norges Råfisklag møter man mange hyggelige mennesker langs kysten. Her er Jonette Braathen og Lillian Hansen i hyggelig samtale med en fiskekjøper i Lofoten, under ressurs- og kvalitetskontroll av villfanget sjømat. Fotograf: Geir Sogn Grunnvåg.