Fisknytt uke 27

Fiskeriaktiviteten preges av sommer og ferieavvikling på hav og land, og uke 27 ble en relativt rolig uke med reduserte leveranser for de fleste arter. Men sommer er også ensbetydende med flere sesongsfiskerier langs kysten etter ulike arter slik som taskekrabbe, reker, tare, hyse, sei og kongekrabbe. I nord leveres det fortsatt betydelige mengder sei som er fisket med not, selv om flere båter nå er ferdige med sin kvote.

Foto: Arne Magne Andersen

10. jul. 2023 - Audun Reiertsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

Råfisklagets omsetning i uke 27 er på 195 millioner kroner (foreløpig tall), som er ned fra 342 millioner kroner uka før. I tallet for uke 27 inngår 44 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod for 151 millioner kroner, fordelt med 102 millioner kroner på fersk og 49 millioner kroner på fryst råstoff. 

Sammenlignet med 2022
Tilsvarende for uke 27 i fjor var omsetningen 208 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 48 millioner kroner. Omsetningen for norske båter på 160 millioner kroner var fordelt med 88 på fersk og 71 på fryst råstoff. 

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Omsetningen for norske båter så langt i år er 181 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 199 millioner kroner. For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 380 millioner kroner, fra 6.260 millioner kroner i fjor til 6.730 millioner kroner i år. Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er ned med 79 millioner kroner, fra 3.908 til 3.819 millioner kroner. 

Omsetning uke 27, 2023
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 27 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 49 millioner kroner, som er ned fra 105 millioner kroner uka før. 240 tonn torsk var størst i verdi med 9 millioner kroner, deretter fulgte 440 tonn reke til verdi 9 millioner kroner og 548 tonn snabeluer til verdi 8 millioner kroner. 

Når det gjelder landinger av fryst råstoff til nøytrale fryselager i uke 27 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Totalt landet 734 tonn reke, 278 tonn sei, 161 tonn hyse, 156 tonn torsk, 125 tonn snabeluer og 100 tonn flekksteinbit. Kvanta under 100 tonn av resterende arter. 

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 27 ble 102 millioner kroner, ned fra 139 millioner kroner uken før. Sei, torsk og kongekrabbe stod for det meste av verdiene med henholdsvis 34, 27 og 25 millioner kroner, og for øvrig slik det framgår av tabell 2.   

Omsetningen av fersk torsk i uke 27 var på 1.034 tonn til verdi 27 millioner kroner, en økning fra 778 tonn til verdi 21 millioner kroner uken før. Høyest kvantum levert i Øst-Finnmark med 620 tonn av totalen, hvorav 421 tonn kom fra snurrevad. Deretter fulgte Vest-Finnmark med 401 tonn av totalen, hvorav snurrevad stod for 344 tonn. Kvanta under 6 tonn i resterende soner. 

I løpet av uke 27 ble det levert og omsatt 3.364 tonn fersk sei til en verdi av 33,8 millioner kroner. En nedgang fra 4.089 tonn/ 42 millioner kroner uken før. Dette blir tredje uke på rad med nedgang i aktiviteten, fortsatt er not største redskap med 2.207 tonn/21,7 millioner kroner av totalen, men med en nedgang på over 1000 tonn fra 3.215 tonn i forrige uke. Nedgangen henger nok sammen med at flere båter er ferdige med kvoten. 
Fordelt per sone er Vest-Finnmark på topp med 2.845 tonn av totalen, hvorav 2.114 tonn kom fra not og 566 tonn fra snurrevad. Deretter følger Øst-Finnmark med 325 tonn, hvorav 240 tonn kom fra snurrevad og 65 tonn kom fra garn. I Troms er det levert 103 tonn, hvorav 93 tonn kom fra not. I Lofoten er det levert 36 tonn, hvorav 18 tonn kom fra juksa. Kvanta under 15 tonn i resterende soner. 

Omsetningen av ferskhyse levert i uke 27 var 361 tonn 4,3 millioner kroner, en nedgang fra 456 tonn/ 5,6 millioner kroner uken før. Øst-Finnmark er største sone med 285 tonn av totalen, hvorav 242 tonn kom fra snurrevad. Deretter følger Vest-Finnmark med 63 tonn, hvorav 62 tonn kom fra snurrevad. Kvanta under 8 tonn i resterende soner. 

Omsetningen av ferskreke i uke 27 utgjorde 26 tonn til verdi 2,3 millioner kroner. En nedgang fra 36 tonn/ 3,1 millioner kroner uken før. Størst kvantum er tatt i Varangerfjorden med 13,6 tonn av totalen og 5 tonn i Kvænangen. Kvanta under 1,5 tonn i resterende fangstfelt. 

I løpet av uke 27 ble det levert 78 tonn kongekrabbe til verdi 25,3 millioner kroner. En nedgang fra 85 tonn/ 26 millioner kroner uken før. Av totalen er 72 tonn tatt av 195 båter i det kvoteregulerte fisket, videre er 6 tonn tatt i det uregulerte fisket av 45 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler fangsten seg geografisk med 25 tonn fanget i Varangerfjorden, 14 tonn i Laksefjorden, 14 tonn i Tanafjorden, 12 tonn i Porsangerfjorden, 8 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord. Kvanta under 2 tonn i resterende fangstfelt. 

Se hvem kjøper fisk og skalldyr i sommer her

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 27 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 27, 2023:

Tabell 1: Totalomsetning fordel på norske og utenlandske leveranser. 

Tabell 2: Omsetning for norske båter i uke 27/2023, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: