Regelverk - 37/2020

Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. 30. november 2020 og inntil videre

Regelverk 37/2020
Erstatter: Rundskriv nr 7/2018 |
Erstattet av: 9/2022 |
Gyldig fra 30.11.2020 |
Gyldig til 27.03.2022

Følgende minstepriser gjelder for kongekrabbe som omsettes fra og med 30. november 2020 og inntil videre:

Produkt/Fiskeri Minstepris (kr/kg) Endring (kr/kg)
Han-krabbe over 3,2 kg Dynamisk minstepris Uendret
Han-krabbe 2,2 – 3,2 kg Dynamisk minstepris Uendret
Han-krabbe 1,6 – 2,2 kg *) Dynamisk minstepris Uendret 
Han-krabbe 0,8 - 1,6 kg (kun i uregulert fiske) 53,- +20,-
Skadd han-krabbe o/3,2 kg 68,- +18,-
Skadd han-krabbe 2,2 – 3,2 kg 68,- +18,-
Skadd han-krabbe 1,6 - 2,2 kg *) 60,- +25,-
Skadd han-krabbe 0,8 – 1,6 kg (kun i uregulert fiske) 30,- +12,-
Ho-krabbe – alle størrelser (gjelder krabbe over 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske) 50,- +24,-
Krabbe han og ho u/0,8 kg (kun i uregulert fiske) Fri prisdannelse  Uendret 

*) Vektgrensen 1,6 kg gjelder for all krabbe over minstemål i det regulerte fisket.

Som det framgår av tabellen er det endringer i minstepriser for alle størrelser av ho-krabbe, minste vektklasse han-krabbe (regulert fiske) og skadd han-krabbe. Minste vektklasse han og ho krabbe i uregulert fiske har fortsatt fri prisdannelse, mens dynamiske minstepriser videreføres for de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Norges Råfisklag