Regelverk - 20/2023

Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. 19. juli 2023 og inntil videre

Regelverk 20/2023
Gyldig fra 19.07.2023 |
Gyldig til Inntil videre

Følgende minstepriser gjelder for kongekrabbe som omsettes f.o.m. 19. juli 2023 og inntil videre:

Produkter av kongekrabbe Minstepris (kr/kg) Endring (kr/kg)
     
Hann-krabbe over 3,2 kg Dynamisk minstepris Uendret
Hann-krabbe 2,2 – 3,2 kg Dynamisk minstepris Uendret
Hann-krabbe 1,6 – 2,2 kg *) Dynamisk minstepris Uendret 
Hann-krabbe 0,8 - 1,6 kg (kun i uregulert fiske) 66,- -19,-
     
Skadd hann-krabbe o/3,2 kg 100,- Uendret
Skadd hann-krabbe 2,2 – 3,2 kg 100,- Uendret
Skadd hann-krabbe 1,6 - 2,2 kg *) 90,- Uendret
Skadd hann-krabbe 0,8 – 1,6 kg (kun i uregulert fiske) 30,- Uendret
     
Hunn-krabbe – alle størrelser (gjelder krabbe over 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske) 80,- Uendret
Skadd hunn-krabbe – alle størrelser (gjelder krabbe over 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske) 55,- Ny minstepris
Krabbe hann og hunn u/0,8 kg (kun i uregulert fiske) Fri prisdannelse  Uendret 

*) Vektgrensen 1,6 kg gjelder for all krabbe over minstemål i det regulerte fisket.

 

Norges Råfisklag
Willy Godtliebsen
Omsetningssjef
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag