Torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil er igjen MSC-sertifisert

Kystnært fiske etter torsk og hyse har gjennom det siste drøye året vært i en resertifiseringsprosess for å gjenvinne MSC-sertifikatene. Norges Fiskarlag har hatt prosjektansvaret for denne sertifiseringen i samarbeid med fiskesalgslagene, herunder Råfisklaget, og Norges sjømatråd som prosjektpartnere.

16. nov. 2023 - Teksten er hentet fra Norges Fiskarlag


Grønt lys
DNV har vært ansvarlig sertifiseringsselskap. Endelig rapport har nå ligget ute i 15 virkedager med muligheter for eventuelle innsigelser fra interessenter.

Norges Fiskarlag har tirsdag kveld fått bekreftet fra DNV at ingen slike innsigelser er mottatt, og at sertifiseringsprosessen dermed er fullført.

Betydning for næringen
- Vi gleder oss over at denne sertifiseringen er fullført og at torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil fra 62 grader og nordover, igjen er MSC-sertifisert. Vi er spesielt glade for å komme i mål med dette før vintersesongen setter i gang, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som arbeider med MSC på vegne av norske fiskere.

Sertifisering av fisket har betydning for bærekraftstatus, og for pris og omsetning i markedet og vil bety en bedre forutsetning for omsetningen av torsk og hyse i markedet, forklarer Tor Bjørklund Larsen.

Hylles av Hyldborg Jensen
- Om ikke norsk torsk kan bli MSC-sertifisert, hvilken torsk kan da bli sertifisert? Dette retoriske spørsmålet stilles av administrerende direktør Morten Hyldborg Jensen i Nordic Group, som er en del av Insula-konsernet.

Han roser arbeidet som er gjort av Fiskarlaget og DNV i prosessen og sier en rekke kunder nå venter på å få denne nyheten.

- For en filetbedrift som oss medførte tap av MSC-godkjenning umiddelbart et tap av viktige markeder, forteller han.

Godt betalende markeder som Sverige, Tyskland og Storbritannia ble stengt for en rekke produkter av torsk og hyse da Norge mistet sin MSC-godkjenning.

- MSC sikrer at norsk hvitfisk kan selges til alle markeder uten handelshindringer, sier Hyldborg Jensen.

- Norsk hvitfisk har en sterk posisjon i en rekke markeder. MSC-merket er en døråpner. Nå gleder jeg meg over å formidle denne nyheten til våre kunder. Og – som sagt, dette er en merkedag for alle oss som arbeider med fisk, påpeker Morten Hyldborg Jensen i Insula.

Umiddelbar virkning
Tor Bjørklund Larsen sier det er en forventning om at sertifikatene vil være aktive allerede fra i morgen, onsdag 15. november.

-Vi oppfordrer alle aktører som planlegger å selge torsk og hyse landet fra og med onsdag 15. november som MSC-sertifisert, om selv å påse at sertifikatet faktisk er aktivt og at sertifikatstatus er påført sluttseddel, sier Tor Bjørklund Larsen.

Teksten er hentet fra Norges Fiskarlag, les den i sin helhet her