Skreipatruljen: Vi utbrøt «Ohoi» da vi åpnet esken med skrei!

Første januar gikk startskuddet for årets skreisesong, og etter Skreipatruljens første kontroll i Europa er resultatet klart.

Foto: Norges sjømatråd

10. feb. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


- Vi fant blant annet den fineste fisken jeg noensinne har sett, sier Jan Erik Jensen, som har kontrollert kvalitetsmerket Skrei siden oppstarten i 2007. Vi utbrøt et spontant «Ohoi» da vi åpnet esken med fisk! 

Under patruljens første kontrollrunde ble kvalitetsmerket Skrei fra 36 ulike partier/datoer og 30 ulike pakkere/produsenter sjekket ved omlastingsterminaler i Europa, når skreien er på tur ut i markedet. For å undersøke om skreien holder det kvalitetsmerket lover, er det kontrollene som utføres nærmest mulig markedet som gir et best mulig bilde.  

- Temperaturen på fisken skal fortsatt være lav etter flere dager i transport, og skreien skal se plettfri ut, forklarer Jensen. Små skader, som var lite synlig da skreien ble pakket, blir synlig etter noen dager. 

Erfarne produsenter 

- Mange produsenter har pakket kvalitetsmerket Skrei i mange år, og kan sitt merke, sier Jensen. Noen kan likevel trenge å justere seg litt inn i begynnelsen av sesongen, ettersom det er mange måneder siden den forrige skreien ble kvalitetsvurdert, forklarer Jensen.  

Noen av funnene Skreipatruljen gjorde viser nettopp det: 

 • "Arrowtagg" var festet i fineste delen av fileten - den skal skytes i ryggen mellom filetene.
 • Isen i eskene var smeltet kun tre dager etter den var pakket, da gjenstår det fortsatt flere dager med transport. Det tyder på at fisken ikke har vært nedkjølt mot null grader før den har blitt pakket.
 • Nakkene på fisken hadde beinrester. Når hodet kappes fra kroppen, skal snittet plasseres slik at nakken er slett og uten beinrester. 

Gjennom den digitale løsningen som patruljen bruker under kontroll får den enkelte produsenten umiddelbar beskjed om resultatene, og kan dermed gjøre nødvendige justeringer dersom det er behov for det.
 
Veiledning hos bedrifter i Norge 

Påfølgende uke besøkte Skreipatruljen bedrifter i Norge som pakker skrei. Der bisto de blant annet med opplæring og veiledning hos produsenter som selv ønsket det.  
 
- Vi mottar stadig tilbakemeldinger fra fiskemottakene som pakker kvalitetsmerket Skrei om at de er takknemlig for jobben vi gjør, og tilbakemeldingene vi gir, for å opprettholde den høye kvaliteten, sier Jensen. 

- Vi ønsker jo alle det samme – at flest mulig skal få muligheten til å nyte denne ekstraordinære fisken i sin aller best utgave, avslutter Jensen. 

Skreipatruljen gjennomfører de viktige kontrollene frem til de siste eskene er pakket ved sesongslutt for merkevaren, 30. April. 

Ønsker din bedrift kurs, veiledning eller opplæring i kvalitetsarbeid med fisk eller skalldyr? Ta gjerne kontakt med oss! Våre fagfolk skreddersyr et opplegg for deg og din bedrift, både for fiskebåter og produsenter. 

Fakta om kvalitetsmerket Skrei og Skreipatruljens oppgaver: 

 • Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd 

 • Norsk standard eier standarden for kvalitetsmerket skrei, NS 9406:2022  

 • Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard NS 9406:2022 

 • Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart. 

 • Alle fiskemottak som er eksportører av kvalitetsmerket Skrei, lisensieres hos Sjømatrådet og må bekrefte at de har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder. 

 • Du kan finne disse produktene med kvalitetsmerket Skrei: 

  • fersk, hel skrei 

  • filetprodukter av fersk skrei 

  • tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei.  

 • Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. Jobben med å utvikle merkevaren startet Sjømatrådet med tilbake i 1998. 

 • Råfisklagets Skreipatrulje utfører og har utført produktrevisjon siden begynnelsen. 

 • Nytt av året er at merket har blitt fornyet. For å unngå at "gamle merker" bare kastes, vil det være lov å bruke det gamle og nye merket ut denne sesongen - altså i perioden 1. januar og 30. april da den kjønnsmodne skreien befinner seg ved norskekysten for å gyte. 

Foto ovenfor: Skreipatruljens Audun Reiertsen gir tommel opp for skreien som var helt perfekt!

Foto under: Skreipatruljens Jan-Erik Jensen registrerer funnene elektronisk og tar bilder som sendes med i tilbakemelding til Norges sjømatråd og den aktuelle produsenten som har pakket skreien (arkivfoto).