Omsetningsrekord i Norges Råfisklag i 2022

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for vel 17,2 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2022. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. Norske fiskere sto for vel 15,2 milliarder, eller 88 %, av dette.

Fotograf: Ole-Gunnar Rasmussen

02. jan. 2023 - Thor E. Kalsaas


Den samlede verdien av villfanget torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst, levert og omsatt fra over 5.300 norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags område, endte på 17,2 milliarder kroner i 2022. Dette er en økning på nesten 3,8 milliarder, eller 28 %, fra 2021. Korrigeres omsetningstallene for inflasjon, er totalverdien i 2022 fortsatt nesten 2,7 milliarder høyere enn i 2021. 2022-verdien er også 2,4 milliarder høyere enn inflasjonskorrigert verdi for 2019, det året som etter korrigering kan skilte med 14,8 milliarder – det nest beste resultatet i Råfisklagets historie.

Norske fiskere sto for i overkant 15,2 milliarder kroner av omsetningen i 2022. Dette er en økning på 3,4 milliarder, eller 29 %, fra 2021, og er også ny toppnotering for norske fiskere selv om det korrigeres for inflasjon.

Fangster levert fra utenlandske fiskefartøy utgjorde 2,1 milliarder kroner i 2022, noe som er en økning på i underkant av 0,4 milliarder, eller 22 %, fra 2021.

2022 er det niende året på rad med over 1 million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og omsatt gjennom Norges Råfisklag.

Norske fiskerier har en stolt historie gjennom mange generasjoner, og kommer til å være viktig for å sørge for levende lokalsamfunn i hele landet også i fremtiden. Den bærekraftige forvaltningen av vill fisk, skalldyr og annen sjømat er grunnlag for verdiskapning både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden. 

Merk at dette er foreløpige tall pr 1.1.2023. Korrigeringer kan finne sted når endelige oppgjør for omsatte og auksjonerte fangster i 2022 er avstemt.