Norsk Villfisk lanserer et nytt verktøy for å hjelpe fiskerne

Det nye verktøyet skal hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven og levere dokumentasjon til fiskekjøperne. Veiledningen er både på norsk og engelsk (english version included).

Foto: Marius Fiskum

05. jun. 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


I lys av åpenhetslovens krav om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har fiskesalgslagene gjennom fellesorganisasjonen Norsk Villfisk lansert en ny egenerklæring. Dette tiltaket er designet for å gjøre informasjonsflyten mellom fiskere og fiskekjøpere enklere og mer transparent. 

- Det er snakk om krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, redegjøre for disse og svare på informasjonskrav, sier direktør for samfunnskontakt i Norges Råfisklag Benedicte Nielsen. Loven fører også til at kunder har behov for mer detaljert informasjon fra dem de kjøper varer av.

Slik gjør du det:

  • Alle fiskere vil snarlig motta en SMS og en e-post med en lenke til egenerklæringen som er et elektronisk skjema. 
  • Fyll ut skjemat og signer med Catch Sign-appen.
  • Når egenerklæringen er utfylt og signert, vil den være tilgjengelig på "Min side" for potensielle kunder i ett år (deretter må den fylles ut og signeres på nytt)
  • Du trenger KUN å fylle ut skjemaet én gang selv om du leverer til flere kjøpere og i flere salgslag.

Arbeidet med erklæringen og den praktiske løsningen er gjennomført i et samarbeid mellom fiskesalgslagene, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge.

- Målet er at dette skal være enkelt for fisker – og enkelt for kjøper, avslutter Nielsen.

Ved spørsmål ta kontakt med Benedicte Nielsen.

 

English version

Norsk Villfisk (the fish-sales organizations) is launching a new tool to help fishermen follow up on the Transparency Act and to deliver documentation to fish buyers. In light of the Transparency Act's requirement to promote respect for basic human rights and decent working conditions, Norsk Villfisk have launched a new self-declaration. This is designed to make the flow of information between fishermen and fish buyers easier and more transparent.

- We are talking about requirements to carry out due diligence assessments, account for these and respond to information requirements, says Benedicte Nielsen. The law also means that customers need more detailed information from those they buy goods from.

This is how you do it:

  • All fishermen will in short time receive an SMS and an e-mail with a link to the self-declaration that is an online-form. 
  • This must be filled in and signed using Catch Sign-app.
  • Once the declaration has been filled out and signed, it will be available on the fish sales association's website "Min side" for potential customers for one year (after one year you need to repeat the procedure).
  • You ONLY need to fill in the form once, even if you deliver to several buyers and in different fish-sales organizations.

The development of the declaration and its practical solution has been carried out in a collaboration between the fish-sales organizations, Norges Fiskarlag and Sjømat Norge.

- The goal is for this to be simple for fishermen - and simple for the buyer, says Nielsen.

If you have questions, please contact Benedicte Nielsen