Skreipatruljen: Nydelig fisk under årets skreisesong!

Etter to år med koronapandemi og reiserestriksjoner kunne Råfisklagets Skreipatrulje endelig gjenoppta normal kontrollaktivitet av kvalitetsmerket Skrei. I år har de igjen fulgt skreien ut i markedet og frem til sluttkunden.

Foto: Norges Råfisklag

20. mai 2022 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


30. april var siste pakkedato for i år, og etter endt sesong skryter patruljen av sjømatbedriftene som har lisens for å pakke kvalitetsmerket Skrei.

- Skreien som er valgt ut og pakket med kvalitetsmerket har holdt høy standard, sier Skreipatruljens Jonette Braathen. Fisken har vært blank og fin i skinnet, godt utblødd og fri for redskapsmerker.

For å få en best mulig oversikt har patruljen kontrollert skrei som er pakket på ulike datoer og fra så mange bedrifter som mulig. Fra januar til utgangen av april har patruljen sjekket i alt 114 partier med kvalitetsmerket Skrei, hvilket utgjør cirka 342 esker. Kontrollene har blitt utført i Norge og i Europa. Mesteparten av fisken er fersk, hel skrei, men også filetprodukter av fersk skrei har blitt tatt nærmere i øyesyn.

- Det er ikke alle som er klar over at skreimerket også finnes for filetprodukter av fersk skrei, tunger, kjaker, lever og rogn, forteller Braathen. Disse produktene skal holde samme ekstraordinære kvalitet som hel fersk kvalitetsmerket Skrei.

Ifølge tall fra Norges sjømatråd eksporterte Norge til sammen 4,6 millioner kilo (4 600 tonn) fersk skrei til en verdi av 243 millioner kroner i løpet av årets fire første måneder. Sammenliknet med fjoråret er det en liten nedgang i mengde på 2 prosent, men en verdiøkning på hele 25 prosent. Ifølge statistikken er Danmark den største mottakeren, men fra Danmark sendes det meste av den norske delikatessen videre ut i Europa, der den blant annet havner på spanske tallerkener.

Det er på omlastingsterminaler i Danmark Skreipatruljen har utført de fleste kontrollene av kvalitetsmerket Skrei. Kontrollene som utføres nærmest mulig sluttmarkedet gir det beste bildet på om skreien holder det kvalitetsmerket lover. Et gjentakende funn under årets kontroller er kasser hvor isen har smeltet helt, og selv om fisken har vært fin, er det like viktig at den holder den garanterte holdbarheten på 12 dager. Braathen har derfor en klar oppfordring til bedriftene som skal pakke kvalitetsmerket Skrei neste år:

- Tilpass riktig størrelse på fisken til eskene slik at lokkene er tette, og sørg for at fisken er kjølt før den pakkes.

Skreipatruljen kontrollerer alle produkter som er pakket med kvalitetsmerket Skrei, her utfører de en kontroll av fersk filet.

Fakta om kvalitetsmerket Skrei og Skreipatruljens oppgaver:

Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd

Norsk standard for kvalitetsmerket Skrei, SN/TS 9406:2021

Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard – SN/ TS 9406:2021 – Skrei.

Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart.

Alle fiskemottak som er eksportører av kvalitetsmerket Skrei, lisensieres hos Sjømatrådet og må bekrefte at de har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder.

Det er lov å pakke kvalitetsmerket Skrei mellom 1. januar og 30. april.

Du kan finne disse produktene med kvalitetsmerket Skrei:

  • fersk, hel skrei
  • filetprodukter av fersk skrei
  • tilleggsproduktene rogn, lever, kjaker og tunger av fersk skrei.

Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (tidligere Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. Jobben med å utvikle merkevaren startet Sjømatrådet med tilbake i 1998.

Råfisklagets Skreipatrulje utfører og har utført produktrevisjon siden starten.

De ulike produktene av kvalitetsmerket Skrei er fersk hel skrei, filetprodukter av fersk skrei, rogn, lever, kjaker og tunger av fersk skrei. Foto: Norges sjømatråd.