Norges Råfisklag lanserer splitter nye statistikk-sider for fiskeriene

Råfisklagets nye statistikk-sider gir umiddelbar innsikt i tall og data fra fiskeriene. Dette gjelder alt fra hvor mye fisk og skalldyr som er levert og solgt til hvilke fiskeredskap som er brukt, og du kan følge utviklingen fra time til time.

Foto: Lisbeth Nikolaisen Drotz

12. jan 2022 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Råfisklaget samler inn enorme mengder tall og fakta gjennom året fra fiskeriene via sluttseddelen. Nå er de løftet frem, fargelagt og fått sin plass i stolper, linjer og kakediagrammer på Råfisklagets nye statistikk-side. Målet er å bidra til økt kunnskap om villfisknæringa.

- Grafene skal raskt gi en oversikt over hvor mye fisk og skalldyr som er levert og solgt fordelt på ulike fiskeredskap. Du får en oppdatering på nåtidssituasjonen og kan samtidig se tall fra hele tre år tilbake, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Audun Reiertsen.

Reiertsen har sammen med flere både i og utenfor Råfisklaget jobbet frem den nye statistikk-siden. Her finner man foreløpig også kvantum og verdi for de fem største artene som leveres i Råfisklagets område: Torsk, hyse, sei, reke og kongekrabbe.

- Alle grafene er dynamiske og du kan selv endre hva du ønsker å se og sammenligne med, fortsetter Reiertsen.

Målet med siden er at resultatene vises raskt, at tall og fakta er lett å kjenne igjen og at det skal være enkelt å navigere på siden. Etter hvert er målet å få inn mer statistikk og kunne gi en enda dypere innsikt i fiskeriene.

- Vi er svært spente på om informasjonen dekker behovet og om løsningene er relevante. Vi ønsker også å vite hva som må til for at det skal bli bedre, avslutter Reiertsen.

Du kan gi din tilbakemelding via dialogboksen nede i høyre hjørne på nettsiden, via epost, telefon eller sosiale medier.

Sjekk ut den nye statistikk-siden her: https://www.rafisklaget.no/statistikk


Fakta om Råfisklagets tall og fakta:

Det leveres 150.000 fangster med fisk og skalldyr årlig i Råfisklagets område, fra Finnmark til Nordmøre.

Fiskekjøper lager en kvittering som kalles «sluttseddel». Denne er elektronisk og signeres av begge parter med en mobilapp som heter «CatchSign», og blir deretter overført umiddelbart til Råfisklaget for kontroll og godkjenning.

Råfisklaget mottar omtrent 150 000 sluttsedler i året.

Hver enkelt sluttseddel inneholder minimum 70 felt med tall og annen informasjon, men vanligvis 150 felt.

All informasjon lagres i en database og danner grunnlag for blant annet Råfisklagets utbetaling til fisker og kontroll av hvor mye som er fisket av kvoten. Alle data utveksles med myndighetene, og brukes ellers både av næringsutøvere og forskere.

 

Den nye statistikksiden gir deg en rask oppdatering på totale verdier av villfanget sjømat hittil i år, og du kan samtidig sammenligne og se tall hele tre år tilbake i tid. Tallene oppdateres i nåtid. Ønsker du å gi en tilbakemelding, kan du bruke knappen nede i det høyre i hjørnet på nettsiden.

Den nye statistikksiden gir deg en rask oppdatering på totale verdier av villfanget sjømat hittil i år, og du kan samtidig sammenligne og se tall hele tre år tilbake i tid. Tallene oppdateres i nåtid. Ønsker du å gi en tilbakemelding, kan du bruke knappen nede i det høyre i hjørnet på nettsiden.

Oversikt over total verdi og kvantum som er levert hittil i år.

Oversikt over total verdi og kvantum som er levert hittil i år.

Kakediagrammet viser hvor stor andel de ulike artene utgjør av totalverdien hittil i år.

Kakediagrammet viser hvor stor andel de ulike artene utgjør av totalverdien hittil i år.

Velger man å se nærmere på sjøfryst torsk for 2021, får man en oversikt over snittpriser og levert kvantum fordelt på måned.

Velger man å se nærmere på sjøfryst torsk for 2021, får man en oversikt over snittpriser og levert kvantum fordelt på måned.

Kakediagrammet viser hvor stor andel av sjøfryst torsk i 2021 som ble fisket med ulike redskaper.

Kakediagrammet viser hvor stor andel av sjøfryst torsk i 2021 som ble fisket med ulike redskaper.