Leveranseopplysninger inneholder nå opplysninger på fiskemottak

Råfisklaget er opptatt av et velfungerende marked, der like konkurransevilkår gjelder. De åpne leveranseopplysningene på våre nettsider bidrar til dette.

Foto: Norges sjømatråd, Johan Wildhagen

14. feb. 2022 - Benedicte Nielsen


Da Råfisklaget utviklet ny nettside i fjor ble det i forkant gjennomført en brukerundersøkelse blant våre fiskere. Gjennom denne fikk vi signaler om at det var ønskelig med en tjeneste som ga informasjon om aktivitet rundt om i Råfisklagets område. På bakgrunn av dette ble «leveranseopplysninger» utviklet med kartfunksjon der man kan zoome inn og få opplysninger om hvor mye og hvem som har levert til hvert fiskemottak de siste to ukene. Tjenesten ble godt tatt imot, opplevde stor aktivitet på siden og mottok tilbakemeldinger om at tjenesten var nyttig og brukbar.

I januar valgte vi imidlertid å ta et steg tilbake på tjenesten leveranseopplysninger da vi slo av detaljvisningen på fiskemottak, slik at det ikke kunne zoomes lenger inn enn til kommunenivå. Dette ble gjort etter at vi mottok innspill fra norske næringsaktører om at kunder ute i verden fulgte med «på minuttet», og justerte pris og kjøpsinteresse deretter. Vi valgte å justere detaljnivået for å kunne gjøre en bredere vurdering av tjenesten.

Etter å ha vært i dialog med flere næringsaktører, ser vi at informasjonen som lå tilgjengelig på vår nettside også er tilgjengelig hos andre aktører, og at prissetting selvsagt også påvirkes av flere andre faktorer. Vi mottok samtidig flere tilbakemeldinger fra både fiskere og kjøpere om at tjenesten som ble skrudd av var verdsatt. Vi vet at informasjonen gir økt forutsigbarhet og brukes til å planlegge driften – både av kjøpere og fiskere. På grunnlag av vurderingene vi har gjort, dialogen vi har hatt med næringsaktører og tilbakemeldingene vi har mottatt, er vi glade for å kunne åpne opp for leveranseopplysninger på mottaksnivå igjen.

Vi vil imidlertid aktivere en geosperre, slik at utenlandske IP-adresser ikke får tilgang til samme opplysninger som norske fiskere og kjøpere.

Takk til alle som har gitt sine tilbakemeldinger, det er viktig for oss når vi utvikler nye tjenester at de blir til nytte for fiskerinæringa.