Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk for konvensjonelle fartøy fra 2022 til 2023 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

Foto: Norges sjømatråd

18. jan. 2023 - Einar Mortensen


Råfisklaget er opptatt av at det ikke fiskes mer enn hva naturen tåler, og oppfordrer deg som er fisker å sjekke at du har fått korrekt mengde torsk overført fra 2022 til 2023. Se hvordan lengre ned.

Tilhører ditt fartøy en av disse gruppene, må du sjekke torskekvoten: 

  • Konvensjonell havfiskefartøy (ferdig)
  • Fartøy i lukket gruppe (ferdig)
  • Fartøy med torsketråltillatelse (kvoteoverføringen skjer i løpet av januar)
  • Fartøy med seitråltillatelse (kvoteoverføringen skjer i løpet av januar)

For fartøy med kvote under 11 m er det kun rest på garantert kvote som kan overføres. Nytt i år er at det er anledning til å beholde overført kvote dersom du skifter ut fartøyet ditt. Har du skiftet fartøy etter årsskifte bør du sjekke dette nærmere og ta kontakt med oss dersom overført kvote mangler eller er feil. Vilkårene for kvoteoverføring fremkommer i reguleringsforskriften § 6b.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller oppdager feil, telefon 77660100.

Slik sjekker du kvoteoverføringen:

1. Logg inn på Min side

2. Med ditt brukernavn og passord

3. Klikk på "Torsk" under "Restkvoter"

4. Klikk på "Fartøykvoter"

5. Klikk på "Trykk for å vise" på linjen "2023 Torsk"

6. Se etter linjen "Kvoteoverføring fra 2021" under feltet "BESKRIVELSE" og sjekk at den overførte mengden stemmer under feltet "KVOTE"